MEVLÂNÂ’NIN GAZELİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -13- DÖNDÜR YİNE SÂKÎ O BÜYÜK KÂSEYİ, DÖNDÜR!*

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com Eyvâh o şirin sözlü güzel yâre kapıldık, Tekrâr şiirler okuyup câma sarıldık! Benden olayım cân ile ey işveli sâkî! Bâden ki refîkim, hemi pek ağzıma lâyık! Gündüzle gün, akşamla çerâğın eşidirler, Mestânelik âşıklığa pek düştü muvâfık! Her isteğiniz sizlerin olsun bu cihanda, Kalsın bana sâkî yalınız mahrem-i sâdık! Döndür yine sâkî o büyük kâseyi, döndür! Her katresi […]

Continue reading »

HÛ İLE…

ŞAİR : FECRÎ (İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com Muhabbet bağında bâde nûş edip, Bu fânî bedenden geçtik Hû ile… Cânânın adıyla canlar cûş edip, Ankā ile Kāf’a uçtuk Hû ile… Aşkın meydanında sardık sarıldık, Âşık mâşuk oldu korla karıldık, Candan geçip cânân ile dirildik, Yâr’in kapısını açtık Hû ile Dalgaları geçip deryâya vardık, Vahdet aynasında varlığı gördük, «Ol!» emrini duyduk, huzûra durduk, […]

Continue reading »

NEREDESİNİZ?!.

ŞAİR : İhsan KARİP ihsankarip@hotmail.com Demokrat yazarlar, çağdaş ozanlar! Hürriyet üstüne destan yazanlar! Köpeğe, çakala ağıt dizenler! Neden çıkmıyor hiç şimdi sesiniz? Yere mi battınız? Neredesiniz?!. Mü’min îmânına veremez tatil, Ya haktan yanadır veyahut bâtıl, İdam sehpaları kurarken kātil… Neden çıkmıyor hiç şimdi sesiniz? Yere mi battınız? Neredesiniz?!. Sıktı artık beyler, bizi bu oyun, Ya İslâm’ız yahut değiliz deyin! Yeter […]

Continue reading »