KURBANIN DUÂSI

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Bütün günahları, türlü ezâyı,
Kalplerden def eyle kurban olduğum!..
Yeni baştan fethedelim fezâyı,
Takvâda şef eyle kurban olduğum!..

Asıl kurban biziz, neyleriz cânı,
Ulaşmaz katına etiyle, kanı,
Sırat günü, kestiğimiz kurbanı,
Bize Refref eyle kurban olduğum!..

Sen kışları bahar eyle, yaz eyle!
Duâmızın menzilini tez eyle!
Zalimlere fırsat verme, toz eyle!
Yozları «püf» eyle kurban olduğum!..

Hiç kimseye faydası yok elemin,
Diyetini veremeyiz kalemin!
Bir ucundan, bir ucuna âlemin,
Müstesnâ saf eyle kurban olduğum!..

Celîl’im ferdiyiz şükür son dînin,
Bayramlar sonuymuş küslüğün, kinin,
Bedeli ödenmez verdiklerinin,
Sen bizi af eyle kurban olduğum!..