EY YİĞİT!

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Sürüp giden karanlığı bitmez sanma ey yiğit!
Her gecenin şafağını müjdeleyen seher var,
Kara kışa bakıp asla tasalanma ey yiğit!
«Yer ısındı.» demişti pîr; bundan sonra bahar var.

Kitabında; «Mü’minseniz üstünsünüz.» diyor Hak,
Neticede ehl-i îman galip gelir muhakkak,
Hüküm O’nun, Hak’tan gelir halka neyse müstehak,
Sünnetinde cârî olan, değişmeyen değer var.

Yüce Mevlâ aramızda dolaştırır günleri,
Bunun pek çok şahidi var, incelersen dünleri,
Yardımıyla nice azlar mağlûp etti binleri,
Ecdâdının izzetine nice iz ve eser var.

Her milletin eceli var, eyle kat’î kanaat,
Geldiğinde; beri gelmez, geri gitmez bir saat,
Yıkılışa çare olmaz; ne direniş, ne inat,
Rabbimiz’in milletlere çizdiği bir kader var.

Cehâletin karanlığı bitirince mehlini,
Can Ahmed’in bir vârisi, yakar asrın cehlini,
Mevlâ yine aziz kılar bütün îmân ehlini,
Mü’minlere yardımını müjdeleyen haber var.

Firavunluk zulmü ile doldurunca mîâdın,
Musa doğar günü gelir yepyeni bir mîlâdın,
Denizleri yol etmeye Cibrîl vurur kanadın,
Zalimleri kahreyleyen mutlak galip Kahhâr var.

Eyle Rabbin hayat veren davetine icâbet,
Canla, malla gayret edip rızâsına et rağbet,
Rabbimiz’in yazmadığı bize etmez isabet,
İnanana ne üzüntü, ne elem, ne keder var.

Cesarette şan ve şeref, korkaklıkta âr vardır,
Mevlâ’sına can satana cennet kadar kâr vardır,
«Hasbünallah!» diyenlere nime’l-vekîl yâr vardır,
Rasûl gibi bir kılavuz, Kur’ân gibi rehber var.

Attığında sen atmazsın, Allah atar bilesin,
Yardımıyla zelîl eder düşmanların hilesin,
Tamamlayıp yayar yine din nûrunun şûlesin,
Rahmetine susayana sunulacak Kevser var.

İnsan için çalıştığı, kazandığı var ancak,
Sıkı sıkı sarılanlar varsa, düşmez bir sancak,
Sen dînine yardım eyle, yardım eder sana Hak,
Gayretlerin karşılığı verilecek mahşer var.

Tevfîkini ümit edip yalnız Allâh’a yaslan,
Yiğitlikte ecdâdından yiğitlerle kıyaslan,
Sen de yapabilirsin ne yaptıysa Alpaslan,
Tarihinde kefeniyle gezen pek çok önder var.

Gelir de bir yeni Fatih, yine çağlar değişir,
Şimdilerde kurt ve çakal gezen dağlar değişir,
Gönüllere kıvam gelir, kalbî bağlar değişir,
Köhne çağın yarasına vurulacak neşter var,

Vefâkâr ol, iyi öğren; geçmişini, ceddini,
Nice kere bildirmişti saldırgana haddini,
Haçlılara çiğnetmedi asla îman seddini,
Milletinde Hak vergisi kahramanca cevher var.

«Şimdi bizde!» diye diye şehitliğin sırası,
Kanlarıyla korudular her mukaddes mîrâsı,
Bulaşmadı yüzlerine korkaklığın karası,
Gözden ırak ihlâsında nice adsız nefer var.

Kadir Mevlâ yardımıyla tayin eder galibi,
Her yer olur Çanakkale, yakar ehl-i salîbi.
Hangi düşman yenebilir şehitliğe talibi,
Hudutlarda îman dolu göğüslerden siper var.

Bil ki Allah, birlik üzre sabredenle beraber,
Kurşun kurşun kenetlenip savaşanı çok sever,
Bölük pörçük dağılanlar olmaz asla muzaffer,
Zorluklara göğüs gerip sabredene zafer var.