BİR MESAJ GELDİ…

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

On dört asır önce bir mesaj geldi,
Bu dünya yeniden kurulsun diye…
Nurlanan yürekler taşları deldi,
Boz bulanık sular durulsun diye…

Bu mesajla çağdan çağa aşıldı,
Karalardan, denizlere taşıldı,
Mazlumların yardımına koşuldu,
Kanayan yaralar sarılsın diye…

Biz altı maddeye hep îmân ettik,
En son Muallim’in yolundan gittik,
Bazen bu mesajı deryaya attık,
En ücrâ yerlere varılsın diye…

Firkateyn Ertuğrul sularla doldu,
Tarık bin Ziyad’ın gülleri soldu,
Bu mesaj bizlere bir ufuk oldu,
Kızılelmalara erilsin diye…

Celîl’im, nizamın tutuldu nutku!
Gemilere kanat takan bu tutku,
Eyüp Sultan, Topbaş, Tunahan, Kotku…
Cennetin gülleri derilsin diye…