KAYIP İLÂNI

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

Şoo yuvarlak ikisinden birisi,
Dün köşe de, köşesini yitirmiş!..
Ufağına akıl verir irisi,
İflâh olmaz, neşesini yitirmiş!..

Şubat’ta kazıktan tıpa yapardı,
Mart’ta dağ devirir, tepe yapardı,
Nisan’da kurşundan küpe yapardı,
Ocak, mangal, maşasını yitirmiş!..

İğne kendisine batmadan önce,
Çuvaldız satardı yatmadan önce…
İmzayı ıslatıp atmadan önce,
Kalemini, kaşesini yitirmiş!..

Gündüz aldırmazdı yele, yağışa,
Gece nöbettedir girmez koğuşa…
Üzülürken onbaşıya, çavuşa,
Koca koca paşasını yitirmiş!..

Maskeli baloda «prens»miş, «dük»müş…
Masayı devirmiş, mezeyi dökmüş…
Boyunlar bükülmüş, omuzlar çökmüş,
Şerefini, şişesini yitirmiş!..

13 Nisan 2014