KIT‘A

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Sen sanma ki gurbet, sılanın bittiği yerdir.
Sor bülbüle, gurbet dikenin bittiği yerdir.
Ağyâr ile sohbette iken tâze nihâlin,
Bin nâz ile âşıkları kahrettiği yerdir.

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün
Ocak 1986, Ankara