DARILMA OĞLUM!

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

-Oğullarıma-

Okumak tahammül ister gurbette,
Sabır ve gayretten ayrılma oğlum!
Ahlâkı kuşanıp, ilmi hıfz et de,
Fazîlet yolunda daralma oğlum!

Fırsat bilip vakti, düzenli çalış,
Meşakkat getiren günlere alış,
Başarıyla olur derste yükseliş,
Hiçbir mazerete sarılma oğlum!

Şehirde gelmez çil horozun sesi,
Okşamaz kırların ılık nefesi,
Yorsa da gündüzün mücadelesi,
Tembellik köşküne serilme oğlum!

Hayat yolun olsun dâim orta yol,
Seni kandırmasın ne sağ ne de sol,
Sâdıklar misâli hep dosdoğru ol,
Haksızın önünde eğrilme oğlum!

Sevgin yakın ama mekânın uzak,
Gurbette yakalar insanı tuzak,
Ne kızlar bulunur gelinliği ak,
Süslü bir yosmaya vurulma oğlum!

Hasret kara duman gibi çökse de,
Gözlerin incecik yaşlar dökse de,
Yalnızlık kalbini dertle yaksa da,
Susuz çiçek gibi kırılma oğlum!

Takvâ libâsı giy, kalma ayazda,
Harama kapılma yerken boğazda,
Gönlünü dirilt beş vakit namazda,
Kabirde hüsranla dirilme oğlum!

Varoğlu’yum oğul, direkt söylerim,
Nasihat çoksa da kısa eylerim,
Sağlam yetişmezsen yanar ciğerim,
Sözüme alınıp, darılma oğlum!