İlâhî Emirler ve Tavsiyeler

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Ey kardeş! Cenâb-ı Hak, önceki peygamberlere vahyetti. Onlara da ilâhî tâlimatları oldu. Bu suhuf ve kitaplar günümüze sıhhatli bir şekilde nakledilememişse de, bilhassa müslüman olan ehl-i kitâb âlimleri vesilesiyle elimize ulaşan rivâyetler vardır. Bunlar eğer, Kitap ve Sünnet’e muhalif değilse, Kur’ân-ı Kerîm ve hadîs-i şeriflerdeki hakikatlere muvâfık ise; bunlardan hikmet ve ibret nazarıyla istifade etmekte beis […]

Continue reading »

Tavsiye

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Hakk’ın hâkimiyle geçen yılları, Ecdat yâdigârı zamana dost ol! Hayat ki; dikenle dolu yolları, Gülşene çeviren îmâna dost ol! Meyyâlin ebedî solmayan Gül’e, Çoğalsın o Gül’e âşık bülbüle. Yanmadan ateşe, dönmeden küle; Bezm-i Elest’teki peymâna dost ol! Kifâyetsiz akıl Kenan’da cüce, İlâhî irade hükmeder güce. Dalgalar gelir, dağlardan yüce; Nûh’un gemisiyle ummâna dost ol! […]

Continue reading »