Muhabbet Bağının Gülü: VEFÂ

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com İslâm, fıtrat dînidir. Hayatın ulvî değerlere göre yaşanabilmesi, insanlar arasındaki münasebetin en güzel şekilde devam edebilmesi, ancak fıtrata uygun şekilde yaşamakla mümkündür. İnsan, yaratılış gayesinden uzaklaştıkça ve özünden koptukça, insan olma vasfını da yitirmeye başlar. Güzel ahlâk, insanı insan yapan fazîletlerin bütünüdür. Îmanlı olan biri; ancak güzel ahlâklı olursa, kulluğun zirvesine vararak insân-ı kâmil olabilir. Güzel ahlâkın […]

Continue reading »

Gül Mevsimi Bu Mevsim

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com   Gönül bahçemde açar her dem Lâle, her dem Gül… «Bezm-i-elest»te vefâ, bir dem ağla bir dem gül… İnancımdır aşkımdır, sevdiğim gül ve lâle, Hamd eder, şükrederim bulunduğum bu hâle… Bu demleri sorarsan, bu demler gül demidir… Sorsam söylemez bülbül, bütün sır gülde midir?.. Bu mevsim başka güzel, bu mevsim başka tatlı. Ayrılmaz ebed-ezel, muhabbet […]

Continue reading »

BİR KIVILCIM YETERLİ

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Sessizliğin bağrına dayamışım başımı, Beklerim bâd-ı sabâ gelip kapımı çalsın. Sessizce akıtırım içime gözyaşımı, Damla damla birikip beni ummâna salsın. Rûhumu sarsın diye varlığımdan geçerim, Bezm-i elest yurdundan sonsuzluğa göçerim, Tılsımlı bir pınardan âb-ı hayat içerim, Yeter ki yüreğimde cânânın adı kalsın. Dökülür gözlerimden gözyaşım için için, Mevsimlerim kış kalır, baharım gelmez niçin? Özümdeki […]

Continue reading »

«BEZM-İ ELEST»İN NEŞVESİ

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com «Bezm-i elest»in neşvesi, Gönlümde bâkîdir yine… «Meclis o meclis, mey o mey, Sâkî o sâkîdir yine…»* Mestiz ezelden âşikâr, Mümkün mü olmak tevbekâr? Meyler süzülmüş, cezbedâr; Neyler Irâkî’dir yine… Attıkça ebrûsundan ok, Cânâna meylim oldu çok… Durdurmanın imkânı yok! Aşk, insiyâkîdir yine… Ahdeyledik cânân ile, Birlik olup kaç cân ile, Ol âşinâ yârân ile, Gönlüm […]

Continue reading »

SEVGİ SEMÂDAN GELİR

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com Sohbetlerde dinledim, kitaplarda okudum, Erenler dediler ki: «Sevgi semâdan gelir.» Gönül tezgâhı kurdum, ilmek ilmek dokudum, Görenler dediler ki: «Sevgi semâdan gelir.» Derin dereler geçtim, karlı dağları aştım, Bazen çevremde döndüm, bazen düz yolda şaştım… Bir avuç sevgi diye kapı kapı dolaştım, Verenler dediler ki: «Sevgi semâdan gelir.» Deryâ, denizler, göller, rahmet bekliyor çöller, Son […]

Continue reading »

Tavsiye

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Hakk’ın hâkimiyle geçen yılları, Ecdat yâdigârı zamana dost ol! Hayat ki; dikenle dolu yolları, Gülşene çeviren îmâna dost ol! Meyyâlin ebedî solmayan Gül’e, Çoğalsın o Gül’e âşık bülbüle. Yanmadan ateşe, dönmeden küle; Bezm-i Elest’teki peymâna dost ol! Kifâyetsiz akıl Kenan’da cüce, İlâhî irade hükmeder güce. Dalgalar gelir, dağlardan yüce; Nûh’un gemisiyle ummâna dost ol! […]

Continue reading »

DİLE GELDİ

ŞAİR : Halil OZAN halil_ozanbr@hotmail.com Rahmân’ın adıyla sarsıldı rûhum, Yıllarca susan o can dile geldi. «Vâr»ı bilince taş kesildi rûhum, Damarda kurumuş kan dile geldi. Zaman kilitlendi duyunca birden, Gün zikre durdu; «Hû!» deyince birden. Gönlü karanlığa doyunca birden; Gurup sükûn etti tan dile geldi. Emretti, var oldu âlem-i ervâh, Bezm-i elest adlı o eşsiz dergâh… Onca söz talipken yâr […]

Continue reading »