ANLADIM

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Bir ömür aldattı yalancı fecir,
Anladım sevmekten uzak bu dünya…
Sabrımın sonunda yanmak mı ecir?
Anladım sevmekten uzak bu dünya…
Anladım sevene tuzak bu dünya…

Seyrettim âlemin bencil hâlini,
Seyrettim âdemin kıyl ü kālini,
Seyrettim kıymetsiz dünya malını,
Anladım sevmekten uzak bu dünya…
Anladım sevene tuzak bu dünya…

Her varlık hayatı farklı yaşıyor,
Gerçeğe vardıkça aklım şaşıyor,
Ruh bedende, beden rûhu boşuyor,
Anladım sevmekten uzak bu dünya…
Anladım sevene tuzak bu dünya…

İsyanla, nisyanla nefisler azar,
Milletin içine nifaklar sızar,
Canlar cânan için ağıtlar yazar;
Anladım sevmekten uzak bu dünya…
Anladım sevene tuzak bu dünya…

Niyazkâr’ım hakikati yazanım,
Gönlü aşkla dolu garip ozanım,
Daha buradayken başlar mîzânım;
Anladım sevmekten uzak bu dünya…
Anladım sevene tuzak bu dünya…