SENDE DURUR «YÂR» NEFESİ!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Gel sen seni görme iri;
Kul ol, arza ser nefesi!..
Nefsi öldür eyle diri;
Hakk’a bağla her nefesi!..

Gönül, hoş bak bu temsile;
Arzdan Arş’a her delile!..
Halil gibi gir menzile;
Dost’a kurban ver nefesi!..

Yakûb’u duy, yan o zâra;
Yûsuf ile düş pazara!..
Mesîh’i gör çekil dâra;
Dört kapıda der nefesi!..

Bahtım saklı var oluşta;
Aczini bil her doluşta!..
Musa ile yol alışta,
Hızır’dan al, yor nefesi!..

Soy özünü, eyle üryân;
Her zerreni sarsın îman!..
Eyyûb gibi sabret, dayan;
Câna insin nur nefesi!..

Gör toprakta, suda haslet;
Yelde, odda aynı kudret!..
Şerh et, sende her bir âyet;
Sende durur «Yâr» nefesi!..

01 Aralık 2013