ŞEFAAT EYLE!..

ŞAİR : MECNÛN (İbrahim Hakkı UZUN) ibrahimhakki@gmail.com

Lutfedildin bütün âlemlere, varlık yok iken,
Müjde oldun bütün insanlığa, rahmet getiren.
Ey güzel yüzlü Nebî, eyle şefâat ne olur!..
Hak huzûrunda yüzüm yok, tek ümîdim Sen’den…

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa‘lün)