EVLİLİKTE GEÇİNMENİN YOLU -1-

YAZAR : Ahmet ZİYLAN Gördüm, seni sevdim güzelim gonce-yi tersin; Sevmek mi güzel, yoksa sevilmek mi ne dersin? Ben ağlıyorum… Sen de mi bîtâb-ı kedersin? Sevmek mi güzel, yoksa sevilmek mi ne dersin? Fark eyledim aşkınla bugün nûr u zalâmı; Sensin geceler manzaramın mah-ı tamâmı. Lutfet! Bana anlat bu muammâ-yı garâmı; Sevmek mi güzel, yoksa sevilmek mi ne dersin? Şair […]

Okumaya Devam Edin...;

Sevgi Kasîdesi

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Âdem evlâdında vardır evvelâ can sevgisi, Sonra cânından da evlâ oldu cânan sevgisi… Tüm muhabbetler Hudâ nâmıyla kıymet bulmalı; Her şeyin üstünde bir aşk oldu Rahman sevgisi… Gönle borç; Allâh’ı sevmek, sonra Hakk’ın sevdiği; Nur Muhammed Mustafâ mâşûk-ı Yezdan sevgisi… Yoksa Rahmânî muhabbet, orda yoktur gerçek aşk; Orda şehvet, iptilâ var, orda şeytan sevgisi!.. […]

Okumaya Devam Edin...;

SEVGİ SEMÂDAN GELİR

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com Sohbetlerde dinledim, kitaplarda okudum, Erenler dediler ki: «Sevgi semâdan gelir.» Gönül tezgâhı kurdum, ilmek ilmek dokudum, Görenler dediler ki: «Sevgi semâdan gelir.» Derin dereler geçtim, karlı dağları aştım, Bazen çevremde döndüm, bazen düz yolda şaştım… Bir avuç sevgi diye kapı kapı dolaştım, Verenler dediler ki: «Sevgi semâdan gelir.» Deryâ, denizler, göller, rahmet bekliyor çöller, Son […]

Okumaya Devam Edin...;

KIT‘A

ŞAİR : Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com Hasretten ibâret görünür gönlüme dünyâ Hikmetse ezelden beridir nefsini bilmek. Gür servilerin gölgesi bir sırrı fısıldar. Zannımca hayat sâdece sevmek ve sevilmek. vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

Okumaya Devam Edin...;

ANLADIM

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com Bir ömür aldattı yalancı fecir, Anladım sevmekten uzak bu dünya… Sabrımın sonunda yanmak mı ecir? Anladım sevmekten uzak bu dünya… Anladım sevene tuzak bu dünya… Seyrettim âlemin bencil hâlini, Seyrettim âdemin kıyl ü kālini, Seyrettim kıymetsiz dünya malını, Anladım sevmekten uzak bu dünya… Anladım sevene tuzak bu dünya… Her varlık hayatı farklı yaşıyor, Gerçeğe […]

Okumaya Devam Edin...;