ARAP ŞİİRİNDEN TERCÜMELERLE CÂHİLİYYE HAYATINDAN KESİTLER -6-

Harun ÖĞMÜŞ

Araplar, diyet almak bir tarafa öçlerini kat kat almanın peşinde olurlardı. İslâmî dönemde yaşamış olan Şemle’nin annesi Kenze’nin aşağıdaki beyitleri bu câhilî anlayışın İslâmî devre kadar uzanan bir nümûnesini sunuyor:

إنْ يَكُ ظَنِّي صَادِقاً وَهْوَ صادِقِي بِشَمْلَةَ يَحْبِسْهُمْ بِهَا مَحْبِساً أزْلاً
فَيَا شَمْلَ شَمِّرْ وَاطْلُبِ الْقَوْمَ بِالّذِي أُصِبْتَ ولاَ تَقْبَلْ قِصَاصاً ولاَ عَقْلاَ

Bildiğim Şemle’yse şâyet -Şemle’m elbet öyledir-
Kıstırır dar bir geçitten atlıyorken onları.
Koyma Şemle’m intikāmın, haydi göster kendini,
Geç diyetten, azdır öldürsen kısâsen onları!
_________
Bkz. Harun ÖĞMÜŞ, Câhiliyye Döneminde Araplar -Câhiliyye Şiirine Göre İslâm Öncesi
Arap Toplumu ve Kur’ân’ın Getirdiği Değişim- İstanbul, İz Yayıncılık, 2013, s. 103.

vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün