YİTİRDİM

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Toprak şerha şerha «il»i yitirdim… «İkra’»yı unuttum, «bil»i yitirdim… Berceste sözlerle tezyîn edilip, Derdimi paylaşan dili yitirdim… Tesellî faslından kelâmı geçtim, Dostça kenetlenen eli yitirdim… Yıldızlar ufkumu aydınlatırken, Gönlümü titreten teli yitirdim… Bulutlar boşalır, bereket yağar, Çileyle çağlayan seli yitirdim… Acı haberlerle rûhum sarsılır, Şîrâzeyi tutan dalı yitirdim… Metodum boş, kaynaklarım kurumuş, Kovanım boşalmış […]

Continue reading »

RUBÂÎ

ŞAİR : Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com -Gülçin ANMAÇ’a- Cennetten inen Âdem’i âşık gördüm, Her goncaya her şebnemi âşık gördüm. Nakşınla sürüklendim ezelden ebede; Döndükçe, dönen âlemi âşık gördüm.

Continue reading »

YÜREĞİM BİR BULUT

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Ezelde yazılmış aşkın kitâbı, Hece hece seçip sökmek isterim… «İkra’» der cânânın kutlu hitâbı, Her nefes içime çekmek isterim. Yüreğim bir bulut, dolar boşalır, Vuslat ümidiyle menzile varır, Kaynayıp durulur, kabında kalır, Hâlbuki bendini yıkmak isterim. Bu sevda mukaddes, büyük bir sevda, Dünyaya, ukbâya bundadır fayda, Beş vakitte ermek için maksûda, Huzûrunda boyun bükmek […]

Continue reading »

KIT‘A

ŞAİR : Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com Tutunup şevkıle hayrân olup âşık yaşadım, Gözlerinden alev aldıkça yanan meş‘aleye. Söze sığmaz kapılıp gittim ezelden ebede; Seni sevmek gibi ciddî ve aziz meşgaleye. vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün)

Continue reading »

KIT‘A

ŞAİR : Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com Sevdâ bir avuç toprağa düşmüşken ezelde, Binlerce emel çekmede sonsuzluğa perde. Hasretle esen rüzgâra bir kerre kapılmış; Gönlüm senin aşkınla sözün bittiği yerde. vezni: mef‘ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

Continue reading »