ASLANLAR AFRİN’DE…

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de Bizim seferimiz «Kızılelma»ya, Tarih otağını kursun Afrin’de… Tekbirlerle geldik şehid olmaya, Mehmetçik dîvâna dursun Afrin’de… Silâhımı «zeytin dalı»na astım, Zâlime haddini bildirmek kastım, Çakalı, sırtlanı ininde bastım; Dünya aslanları görsün Afrin’de… Ey yiğidim ceddin Yavuz’u yâd et! Gelsin coğrafyama huzur, adâlet, O nurlu alnından öpsün şahâdet; Rüzgârlar kokunu sürsün Afrin’de… Yeniden doğalım küllerimizden, İnsanlık mest […]

Continue reading »

HER ŞEYİ GİZLİCE BİR YAZAN VARDIR

ŞAİR : Osman TAŞ osmantas909@gmail.com Gören yok diyerek işlersin günah, Her şeyi gizlice bir yazan vardır. Sonradan desen de ne yaptım, eyvah! Adâleti şaşmaz bir düzen vardır. Kiralasalar da kof beyinleri, Satın alsalar da tüm hâinleri, Ülkeme oynanan tüm oyunları, İlâhî plânda bir bozan vardır. Ey müslüman artık gafletten uyan! Bırak mâsivâyı var Hakk’a dayan! Allâh’ı bırakıp şeytana uyan, Çağdaş […]

Continue reading »

Bildim Bileli!..

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Bilmezem, her şeyi Hak’tan sorarım, Câhilim kendimi bildim bileli… Dâimâ kudreti O’ndan ararım, Âcizim haddimi bildim bileli… Söyledim faydası yok sözlerimi, Dinledim aks-i sadâ izlerimi, Artık ukbâya dikip gözlerimi, Suskunum virdimi bildim bileli. Sanmayıp âleme post serdiğimi, Anladım, her şeyi gönderdiğimi, Anarak kulluğa söz verdiğimi, Titrerim ahdimi bildim bileli. Bel büker koskoca mes’ûliyetim, Bana […]

Continue reading »

ŞEFAAT EYLE!..

ŞAİR : MECNÛN (İbrahim Hakkı UZUN) ibrahimhakki@gmail.com Lutfedildin bütün âlemlere, varlık yok iken, Müjde oldun bütün insanlığa, rahmet getiren. Ey güzel yüzlü Nebî, eyle şefâat ne olur!.. Hak huzûrunda yüzüm yok, tek ümîdim Sen’den… vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün) (fa‘lün)

Continue reading »

YÜREĞİM BİR BULUT

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Ezelde yazılmış aşkın kitâbı, Hece hece seçip sökmek isterim… «İkra’» der cânânın kutlu hitâbı, Her nefes içime çekmek isterim. Yüreğim bir bulut, dolar boşalır, Vuslat ümidiyle menzile varır, Kaynayıp durulur, kabında kalır, Hâlbuki bendini yıkmak isterim. Bu sevda mukaddes, büyük bir sevda, Dünyaya, ukbâya bundadır fayda, Beş vakitte ermek için maksûda, Huzûrunda boyun bükmek […]

Continue reading »

BİZİM YÜZAKI…

ŞAİR : SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com Mâzîden âtîye köprüler kurar, Ümidin çerağı bizim Yüzakı… Esrarlı yollarda hakikat arar, Bir rahmet ocağı bizim Yüzakı… Dergiler içinde en mükemmeli, Dünyalık değildir hiç bir emeli, Uzatır mazluma merhamet eli, Bir sevgi yumağı bizim Yüzakı… Hep hayır konuşur hep hayır diler, Tatlı uykusunu Hak için böler; Âşığının kalbi hikmetle dolar, Bir sevgi burağı […]

Continue reading »