ULUSLARARASI İMÂM-I RABBÂNÎ SEMPOZYUMU

İslâm dünyasında daha ziyade «Mektûbât» isimli eseriyle tanınan ve eserleri asırlardan beri feyizle okunan «Müceddid-i Elf-i Sânî» (hicrî ikinci bin yılın yenileyicisi) İmâm-ı Rabbânî’nin daha iyi tanınması ve mesajının hatırlanması için İstanbul’da 15-17 Kasım 2013 tarihleri arasında uluslararası katılımlı ilmî bir sempozyum düzenlendi.

30 yerli, 10 yabancı akademisyen ve araştırmacının katılımıyla gerçekleşen sempozyumda İmâm-ı Rabbânî’nin hayatı, eserleri, düşünceleri, tesirleri ve mücadelesi ele alınıp anlatıldı.

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, İLAM, İSTAM, Hüdâyî Vakfı, Erkam Radyo ve Altınoluk Dergisinin düzenlediği sempozyum bu sahadaki büyük bir boşluğu gidermiş oldu.

Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen geniş katılımlı açılışa; TBMM Başkanı Cemil ÇİÇEK, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Bekir BOZDAĞ da iştirak ederek sempozyumun mânâ ve ehemmiyetini bildiren konuşmalar yaptılar.

Prof. Dr. Süleyman ULUDAĞ ve Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN’ın konferanslarının ardından Hüdâyî Vakfı Şeref Başkanı ve Müceddidî hakikat yolunun devrimizdeki mümessili olarak; muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; İmâm-ı Rabbânî’den hikmetler etrafında, fert ve cemiyetin tasavvufa olan ihtiyacını, günümüz meseleleriyle misallendirerek ifade etti.

Emeği geçen herkesi tebrik ederek, sonuç bildirgesinden şu satırları sunuyoruz:

“İmâm-ı Rabbânî’nin döneminde Babürlü padişahı Ekber Şah «Dîn-i İlâhî» adı altında yeni bir din uydurma girişiminde bulunmuş, ancak bu çabası İmâm-ı Rabbânî’nin mücadelesi sonucunda yok olmuştur.

Günümüzde de İslâm dünyasında; «Rasyonalizm», «Hümanizm» ve «Feminizm» gibi batı felsefelerine uygun yeni ve farklı bir İslâm anlayışı empoze edilmekte ve âyetler asıl anlamından çarpıtılabilmektedir. Böyle bir zamanda, İmâm-ı Rabbânî’nin fikirlerinin tekrar hatırlanması önem arz etmektedir.

Ayrıca; Afganistan, Suriye ve Irak gibi İslâm ülkelerindeki iç kargaşaların sona erdirilmesi için İmâm-ı Rabbânî’nin tasavvuf ve irfan dünyasının hatırlanması, barış ve kardeşliğin tesisi için önemli olacaktır.”