Balkan Ziyareti -5- TEKRAR NASİP OLA!..

YAZAR : Mehmet Ali VAR varoglu5@gmail.com ARNAVUTLUK 24 Temmuz 2015 akşamı Arnavutluğa geçtik ve İşkodra Hüdâyî Vakfı’nın İmam Hatip Yurdunda geceledik. Arnavutluk; tek milleti, üç dîni olan bir ülke. Sözde müslümanlar ağırlıklı. Enver Hoca dîni temelden yok etmiş. Yeminler din yerine millet adına yapılır. Milliyetçi bir millet. Başkenti Tiran, para birimi lek. 1 avro 13 lek. Balkanlarda en çok müslüman […]

Continue reading »

ULUSLARARASI İMÂM-I RABBÂNÎ SEMPOZYUMU

İslâm dünyasında daha ziyade «Mektûbât» isimli eseriyle tanınan ve eserleri asırlardan beri feyizle okunan «Müceddid-i Elf-i Sânî» (hicrî ikinci bin yılın yenileyicisi) İmâm-ı Rabbânî’nin daha iyi tanınması ve mesajının hatırlanması için İstanbul’da 15-17 Kasım 2013 tarihleri arasında uluslararası katılımlı ilmî bir sempozyum düzenlendi. 30 yerli, 10 yabancı akademisyen ve araştırmacının katılımıyla gerçekleşen sempozyumda İmâm-ı Rabbânî’nin hayatı, eserleri, düşünceleri, tesirleri ve […]

Continue reading »