Şanlı Mâzimizden Seçme Nükteler – YETİŞMİŞ NESİL FARKI

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com «İmâm-ı Rabbânî» ve «Müceddid-i Elf-i Sânî» unvanlarıyla mâruf Ahmed bin Abdülehad Sirhindî Hazretleri, 1564 senesinde Hindistan’ın Sirhind şehrinde doğdu. Babasından ve diğer bazı âlimlerden hem dînî hem de tasavvufî ilimler aldı. Babasından tasavvuf yolunda icâzet almasına rağmen, Nakşibendî şeyhi Bâkî Billâh’a intisap edip ondan da tasavvufî eğitim ve icâzet aldı. 1619 yılında Hindistan hükümdarı […]

Continue reading »

ULUSLARARASI İMÂM-I RABBÂNÎ SEMPOZYUMU

İslâm dünyasında daha ziyade «Mektûbât» isimli eseriyle tanınan ve eserleri asırlardan beri feyizle okunan «Müceddid-i Elf-i Sânî» (hicrî ikinci bin yılın yenileyicisi) İmâm-ı Rabbânî’nin daha iyi tanınması ve mesajının hatırlanması için İstanbul’da 15-17 Kasım 2013 tarihleri arasında uluslararası katılımlı ilmî bir sempozyum düzenlendi. 30 yerli, 10 yabancı akademisyen ve araştırmacının katılımıyla gerçekleşen sempozyumda İmâm-ı Rabbânî’nin hayatı, eserleri, düşünceleri, tesirleri ve […]

Continue reading »