ULUSLARARASI İMÂM-I RABBÂNÎ SEMPOZYUMU

İslâm dünyasında daha ziyade «Mektûbât» isimli eseriyle tanınan ve eserleri asırlardan beri feyizle okunan «Müceddid-i Elf-i Sânî» (hicrî ikinci bin yılın yenileyicisi) İmâm-ı Rabbânî’nin daha iyi tanınması ve mesajının hatırlanması için İstanbul’da 15-17 Kasım 2013 tarihleri arasında uluslararası katılımlı ilmî bir sempozyum düzenlendi. 30 yerli, 10 yabancı akademisyen ve araştırmacının katılımıyla gerçekleşen sempozyumda İmâm-ı Rabbânî’nin hayatı, eserleri, düşünceleri, tesirleri ve […]

Continue reading »