Ders Dolu Bir Hidayet

YAZAR : Seyfettin ZEYBEK Kazakistan’dayım. Bir gün bizim şirketin genel müdürü geldi. Heyecanlı ve üzüntülüydü. Hemen söze girdi: –Muhasebeci kardeşimizin hâli, bu sıralar tuhaf! –Nasıl? –Farklı bir zihniyete, radikal bir akıma kendisini kaptırmış, namazı bıraktı. Yaşayışı da değişti. Bir konuşmak lâzım. Biz ne desek pek kulak asmıyor. Siz bir münasebetle konuşsanız, nasıl olur? –Olur tabiî… Bir yemek plânladık. Dışarıda nezih […]

Continue reading »

NE KADAR BERABERİZ?

YAZAR : Sami GÖKSÜN Yaratılışımızın vesilesi, kâinâtın en büyük insanı, insanlığın yegâne kurtuluş sebebi, peygamberler peygamberi, velîlerin rehberi, sevgililer sevgilisi olan Rasûl-i Ekrem Hazret-i Muhammed Mustafâ -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, bütün vasıflarıyla tek ve eşsizdir. Yüce Rabbimiz O’nu, ilk olarak kendi nûrundan yaratmıştır. Ne kadar ilâhî fazîlet ve yüce meziyet varsa O’nda toplamış ve O yüce sevgilisini insanlığa yegâne mürşid […]

Continue reading »

İlâhî Mes’ûliyetler Karşısında DÖRT GRUP İNSAN

YAZAR : Sami GÖKSÜN İnsan aslî yaratılışı itibarıyla; fiillerini, huylarını olumlu yönde geliştirmek, doğru olanı yanlış olandan ayırt etmek yahut da bunları fesâda uğratmak, fıtrat ve kabiliyeti üzerine yaratılmıştır. İnsanlar içerisinde iyi huylara yahut da bunun zıddı olan kötü huylara, daha çok meyledenler bulunsa da aslında insan, hayır veyahut şer yoluna gitme imkân ve istîdâdına sahip bulunmaktadır. Bu hususlardan her […]

Continue reading »

NİÇİN GELDİN BU ÂLEME?

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Neredeydin? Niçin geldin? Oku, öğren, söyle gönül! Hangi âlemde, ne hâldin? Oku, öğren, söyle gönül! Yaratılış gayesini, İnsan olma pâyesini, Kur’ân’ın kalbi Yâsîn’i, Oku, öğren, söyle gönül! Karınca ki her nefeste, «Zikrullâh»ı gizler seste. Nur Nebî’yi deste deste, Oku, öğren, söyle gönül! Emânetin kıymetini, Yüce Rabbin nimetini, Mahlûkata himmetini, Oku, öğren, söyle gönül! Elest’te […]

Continue reading »

YARATILIŞ GAYEMİZ Allâh’a Kul Olmak ve Cenâb-ı Hakk’ı Kalpte Tanıyabilmek…

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Herkes bir gayenin peşinde. Zalimler de merhametli kimseler de. Şeytanlar da, melekler de. Öldürenler de öldürülenler de. Karnı aç, kimsesizler de bir gaye peşinde; doymayan çılgınlar da. Sömürenler de, sömürülenler de kendilerine göre mutlaka bir gayeye sahip. Yani koca dünya, herkes için; Âdeta bir gayeler deposu. O depoda gaye nâmına yok, yok. En […]

Continue reading »