GİDİYOR

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Akıl almaz şu dünyanın işine,
Âlemi peşine takmış gidiyor…
Aldanıp kananlar yalan düşüne,
Bir ömrü boş yere yakmış gidiyor…

Belli ki çoğunu nefse kul etmiş,
Kimini kalp para, geçmez pul etmiş…
Kimi hayatları hırsla kül etmiş…
Deli çaylar gibi akmış gidiyor…

Ne sevgi, ne vefâ, ne dostluk kalmış,
Sevdanın yerini kin, nefret almış.
«Can» dediğin canı belâya salmış;
Yapmadığı gönlü yıkmış gidiyor…

Ne civanlar yakmış o hilâl kaşlar…
Soylu bir edeple eğilmiş başlar…
Neylim bir gül için ötmüyor kuşlar,
Bülbül gülistandan bıkmış gidiyor…

Lokman Hekim yok ki bulsun çareyi,
Yâr ey etmez sînedeki yâreyi…
Sıla mı? Gurbet mi? Seçsem nereyi?
Firkat belimizi bükmüş gidiyor…

Kadir bilenlere kurbandır canım,
Zalim bir düzende «hüzün» her yanım…
Niyazkâr Mevlâ’ya ayan, beyânım;
Kullar menzilinden çıkmış gidiyor…

18 Eylül 2013