O’NA BENZE!..

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) En samîmî ve sıcak, en yumuşak kalp O’nda, Merhamet cenneti kılmış O’nu insâna Hudâ… Bağrı en çok kanayandır, O’dur en şefkatli, Yoksulun, muzdaribin hâline en rikkatli!.. Ebedî kandilidir nûr-i Muhammed beşerin, Bir hilâl ol, O Güneş’ten yana, artar değerin!.. vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün) (fa’lün)

Continue reading »

HAK İLE DOSTLUK ve RAHMET MEVSİMİ

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com İnsan gaflete düşünce; Neleri neleri kenara atıyor. Meşguliyet bastırsa, ilâhî vazifelerini kenara atıyor. Başka şeylere dalıyor da bazen îmânı, bazen namazı ve Kur’ân’ı kenara atıyor. Hâlbuki; Her şeyi kenara atıp bunları hayatın merkezine almaktır, kul olabilmek. Yani; İnsanın başına bir dert gelse, hemen namazı ve sabrı merkeze almalı aslında. Âyette ne buyuruluyor: يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ […]

Continue reading »

YÜCE MAHÂRET!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Maddî ve mânevî şimdi tahâret, Bizi sultân eden yüce mahâret… Sayıp durma fânî yaşına rakam, İnsânı büyüten, ruhtaki makam… Ey Seyrî, ettirme rûhunu yağma, Yakmasın kalbini ebedî mağma…

Continue reading »

HAYAT VE ÖLÜM

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Hayat, kâfire göre; servet, şehvet sahnesi, Hayat, mü’mine göre; âhiret dershânesi. Hayat, kâfire göre; sınırsız bir özgürlük, Hayat, mü’mine göre; istikbâle hazırlık. Hayat, kâfire göre; oyun ve meşguliyet, Hayat, mü’mine göre; bir başka diyar, gurbet. Hayat, kâfire göre; ihânet, yalan, hile, Hayat, mü’mine göre; şeytanla mücadele. Hayat, kâfire göre; yemek, içmek, tüketmek, Hayat, mü’mine göre; […]

Continue reading »

Gençliğin Baharında, EBEDÎ HAYAT, KIŞ OLMASIN!

YAZAR : Ahmet ZİYLAN Mart yetirir Nisan övünür. Nisan yetirir, insan övünür. Baharda tabiatın dirilişiyle ilgili söylerler. Hepsini getiren Allah… Övünmek değil, şükretmek lâzım… Baharda Mart ve Nisan aylarında; aşılayıcı rüzgârlar eser, bereketli yağmurlar yağar, böylece takip eden aylarda bereketler yaşanır. Mevsim itibarıyla günler uzar, güneşin dünyaya açıları değişir, havalar da git gide ısınır. Bahar bir ısınma, bir hararet, bir […]

Continue reading »

Ebedî Saâdetin Yolu:İSTİKAMET

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Doğru istikameti takip etme hususunda; «nefis» denilen fevkalâde kuvvetli bir engelle karşı karşıya olan insana onu aşabilmesi için, Allah Teâlâ’nın sonsuz rahmeti gereği, yaratılışından itibaren bütün devirler boyunca, «kendi arasından» rehberler lutfedilmiştir. Bu mukaddes vazife; kıyâmete kadar da, onların mübârek takipçileri tarafından teselsülen devam ettirilmektedir. İlâhî ikaz doğrultusunda; «nereden ve niçin geldiğini; nereye gittiğini» […]

Continue reading »

DOSTA SELÂM…

Halil GÖKKAYA   Bizde kötülüğün hiç yoktur yeri, Kardeşçe açılan kollarımız var… Neyimiz var ise O’nun eseri, Yine O’na varan yollarımız var… Gelmiş geçmişlerin O en güzeli, Cümle âlem sevgisiyle bezeli, Ufuk peygambere âşık ezelî, Ebedî açılan güllerimiz var… Yeniden doğarız bizler her sabah, Her gün bin bir nimet bahşeder Allah. Biz kucaklaştıkça dökülür günah Musafaha eden ellerimiz var… Hiç […]

Continue reading »