DİLE GELDİ

ŞAİR : Halil OZAN halil_ozanbr@hotmail.com

Rahmân’ın adıyla sarsıldı rûhum,
Yıllarca susan o can dile geldi.
«Vâr»ı bilince taş kesildi rûhum,
Damarda kurumuş kan dile geldi.

Zaman kilitlendi duyunca birden,
Gün zikre durdu; «Hû!» deyince birden.
Gönlü karanlığa doyunca birden;
Gurup sükûn etti tan dile geldi.

Emretti, var oldu âlem-i ervâh,
Bezm-i elest adlı o eşsiz dergâh…
Onca söz talipken yâr olmaya ah;
O ilâhî kelâm kün dile geldi.

Zikriyle âlemi kapladı bir nur,
Telâşlı dimağı durdurdu huzur…
Her demde adını anmaya hazır,
Dünyada nasipsiz ten dile geldi.

An ki «Vâr»ı kalbe başka hâl olsun,
Sîneler tutuşsun yansın kül olsun,
Sonra kül dirilsin gonca gül olsun…
Vasıflar lâl oldu en dile geldi.