MESNEVÎ -4-

Z. Özlem ABAY o.abay@hotmail.com ASIL VATANA ÖZLEM Her kim aslından / vatanından uzak kalmıştır, o orada geçirdiği vuslat zamanını özler. «Ney»in vatanı kamışlık, insanın aslî vatanı «âlem-i ervah»tır demiştik. İnsan da tabiatı îcâbı doğup büyüdüğü, yaşadığı yeri özler. Çünkü kişi vatanı ile bir ünsiyet kurmuştur. Vatan muhabbeti, gerektiğinde kişiye canını bile fedâ ettirir. Bu muhabbet, aslî vatana olunca kişiye neler […]

Continue reading »

DİLE GELDİ

ŞAİR : Halil OZAN halil_ozanbr@hotmail.com Rahmân’ın adıyla sarsıldı rûhum, Yıllarca susan o can dile geldi. «Vâr»ı bilince taş kesildi rûhum, Damarda kurumuş kan dile geldi. Zaman kilitlendi duyunca birden, Gün zikre durdu; «Hû!» deyince birden. Gönlü karanlığa doyunca birden; Gurup sükûn etti tan dile geldi. Emretti, var oldu âlem-i ervâh, Bezm-i elest adlı o eşsiz dergâh… Onca söz talipken yâr […]

Continue reading »