DİLE GELDİ

ŞAİR : Halil OZAN halil_ozanbr@hotmail.com Rahmân’ın adıyla sarsıldı rûhum, Yıllarca susan o can dile geldi. «Vâr»ı bilince taş kesildi rûhum, Damarda kurumuş kan dile geldi. Zaman kilitlendi duyunca birden, Gün zikre durdu; «Hû!» deyince birden. Gönlü karanlığa doyunca birden; Gurup sükûn etti tan dile geldi. Emretti, var oldu âlem-i ervâh, Bezm-i elest adlı o eşsiz dergâh… Onca söz talipken yâr […]