GELİYORUM!..

ŞAİR : Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com

İşte sona erdi müddet,
Rabbim Sana geliyorum!..
Bitti dünya denen gurbet,
Rabbim Sana geliyorum!..

Üstten dünyayı soyundum,
Teneşir üstünde yundum,
Beyaz gömleği giyindim,
Rabbim Sana geliyorum!..

Cümle hukukum soruldu,
Önce helâllik verildi,
İşte namaza duruldu,
Rabbim Sana geliyorum!..

Dönülmeze döndü yolum,
İki yana düştü kolum,
Dostlar omuzunda salım,
Rabbim Sana geliyorum!..

Söndü fânîdeki ocak,
Figan eder köşe bucak,
Kara toprak açmış kucak,
Rabbim Sana geliyorum!..

Kuşum kafesten kurtuldu,
Sağ yanım yere sürtüldü,
İşte üzerim örtüldü,
Rabbim Sana geliyorum!..

Çekip gitti sevdiklerim,
Bıraktı dost bildiklerim,
Ancak Sen’sin Rahîm, Kerîm,
Rabbim Sana geliyorum!..

Kul Hakkı’m bildim hâlimi,
Söylet ne olur dilimi,
Âsân eyle suâlimi,
Rabbim Sana geliyorum!..