NİÇİN?

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

Yerindeyse aklımız, irademiz, bilgimiz,
Niçin «fânî» olana alâkamız, ilgimiz?..
Demek ki; yanlışımız doğrumuzdan çok fazla,
Çünkü; kalemden önce tükeniyor silgimiz!..

KALDI

Bu tarih benim değil… Bu kültür «küf» kokuyor,
Kibirli kavramların hepsi de muğlâk kaldı!..
Oynak keçi ağaçta hâlâ gazel okuyor,
Dilinde dala bakan çebişle oğlak kaldı…

9 Kasım 2012