HAK YOLUNUN YOLCULARI…

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com

Her nefesinde şükreder,
Hak yolunun yolcuları…
Helâlinden içer ve yer,
Hak yolunun yolcuları…

Nefsine hep çelme takar,
Şeytanın canını sıkar,
Boş sözlere kulak tıkar,
Hak yolunun yolcuları…

Habîbidir Hak Kibriyâ…
Kitabında yazmaz riyâ,
Karanlığa sonsuz ziyâ,
Hak yolunun yolcuları…

Yıkarak kibir bendini,
Başlar tâcı, eder dîni,
Asla bozmaz o ahdini,
Hak yolunun yolcuları…

Gıybet yalan, gelmez dile,
Her edâsı edep ile,
Müptelâdır Gül Rasûl’e,
Hak yolunun yolcuları…

Benliğinden ihlâs sızar,
«Allah! Allah!» diye gezer,
Allah için sever, kızar,
Hak yolunun yolcuları…

Gönlü aşka diyar olur,
Nefes nefes tevhid solur,
Kalpten kalbe bir yol bulur,
Hak yolunun yolcuları…

Hepsi ayrı ayrı cevher,
Kılavuzu Son Peygamber,
Hak dâvâda er oğlu er,
Hak yolunun yolcuları…

Güneş gibi ışık saçar,
Kanat açıp dosta uçar,
Kevser şarabından içer,
Hak yolunun yolcuları.

Ölüm vuslat onlar için,
Azrâil de bir güvercin,
Sevinçlidir… Sormaz niçin,
Hak yolunun yolcuları.

Din Günü’nde yüzü güler,
Cennetlerde Rabbi diler,
Cemâlini seyre dalar,
Hak yolunun yolcuları.

22 Kasım 2012