ASLANLAR AFRİN’DE…

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de

Bizim seferimiz «Kızılelma»ya,
Tarih otağını kursun Afrin’de…
Tekbirlerle geldik şehid olmaya,
Mehmetçik dîvâna dursun Afrin’de…

Silâhımı «zeytin dalı»na astım,
Zâlime haddini bildirmek kastım,
Çakalı, sırtlanı ininde bastım;
Dünya aslanları görsün Afrin’de…

Ey yiğidim ceddin Yavuz’u yâd et!
Gelsin coğrafyama huzur, adâlet,
O nurlu alnından öpsün şahâdet;
Rüzgârlar kokunu sürsün Afrin’de…

Yeniden doğalım küllerimizden,
İnsanlık mest olsun güllerimizden,
Bir bahar fışkırsın çöllerimizden;
Fetih müjdesini versin Afrin’de…

Zulmün saltanatı yansın, yıkılsın,
Hâini, kalleşi dara çekilsin,
İntikam sahibi muzaffer kılsın;
Her kurşunum adres sorsun Afrin’de…

Kıtalar dolaştı yüz yıllık sancım,
Mazlumun ümidi aşkım, inancım,
Kınında durmasın elmas kılıncım;
Bu çağın boynunu vursun Afrin’de…

Destanını kalem nasıl yazacak?
Yedi kat semâda rûhun gezecek,
Mahşerde yarandan kanın sızacak;
Ali, Hamza soylu ersin Afrin’de…

Cephede duâsı, gönlü Yüksel’in,
Yürü gölgesinde şanlı güzelin,
Oyununu bozduk yedi düvelin;
Fitnesi tabuta girsin Afrin’de…