KAÇ YILDIR TEVBE EDİYORUZ?

YAZAR  : Sami GÖKSÜN Cenâb-ı Hak insana değer vermiş, onu cennetine davet etmiş, bu nimeti hak etmesi için de birtakım vazife ve mes’ûliyetlerle mükellef tutmuştur. İdeal olan, insanın hatasız olarak bu vazife ve mükellefiyetlerini yerine getirmesidir. Ancak imtihan dünyasında, insan nefis, şeytan ve dünya tuzaklarına zaman zaman düşebilir. İnsan hatasız olmaz. Önemli olan insanın hatasını kabul etmesi, hele ondan rücû […]

Continue reading »

KUR’ÂN-I KERİM’DE TEVBE

YAZAR : Yard. Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com Tevbe, lügatte «dönmek» anlamına gelmektedir. Kur’ân-ı Kerim’de hem kullar hem de Allah için, fakat farklı edatlarla kullanılır. Kulların tevbesi, «yaptıkları günahlardan nedâmet gösterip Allâh’a yönelmeleri» anlamında, Allâh’ın tevbesi ise «kulların tevbesini kabul etmesi» anlamındadır. Dînî bir ıstılah olarak ise tevbe, çirkinliğini görerek günahı terk etmek ve onu yaptığına pişman olarak bir daha […]

Continue reading »

HER AN TEMİZ BİR SAYFA İÇİN TEVBE VE İSTİĞFAR

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com İnsan; Allah Teâlâ’nın en güzel kıvamda yarattığı ve yüce Zât’ına halîfe olarak tensib buyurduğu en şerefli varlık. Ondan beklenen de; «elest bezmi»nde söz verdiği üzere, taşıdığı değere ters düşmeden, yüklendiği ulvî vazifeyi îfâ gayretinde olmak. Bu gayret onu meleklerden daha üstün, «âlâ-yı illiyyîn» derecesine kanatlandıracağı gibi; aksi durum da, emânete hıyânetin karşılığı olarak, mahlûkatın […]

Continue reading »

NEYİN VAR?

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)tali@yuzaki.com Bir bak gönül bak heybeye, Binler kusur, noksan bizim! Tevben de muhtaç tevbeye, Dağlar yıkan isyan bizim! Dünyâya çıplak gelmişiz, Kundakla sarmış annemiz, Toprak için bir tek çeyiz, Üç metrelik mintan bizim! Yanmak, yakarmak nâfile, Söz geçmiyor Azrâil’e. Bir gün göçer her kāfile, Hanlar değil, kervan bizim! Nefsim, neyin var sâhiden? Bir tek ömür, gün gün […]

Continue reading »

GÖNÜL TEVBE ETSİN!..

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Çekin, ey satırlar, yanık besmele, Unutmaz, hatırlar yanık besmele! Gönül tevbe etsin, bütün suçları, Hesaptan sıfırlar yanık besmele! Vezni: feûlün / feûlün / feûlün / feûl

Continue reading »

ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -5-

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ “Günahlarına (nedâmetle) tevbe eden, hiç günah işlememiş gibi olur!” (İbn-i Mâce, Zühd, 30) Kim ki tevbe tâlibidir, Tam inâbe sâhibidir… Göz, nedâmetin pınarı, Kol, irâde gālibidir… Her şeyiyle hayr ile dost; Evliyâ musâhibidir… Her günâha karşı nefer, Nefretin muhâribidir… Mührü; bolca sâlih amel, Emr-i Hakk’ı tâkibidir… İşte böyle […]

Continue reading »

GAZEL

M. Nejat SEFERCİOĞLU   Nesi var bilmiyorum ben bu cihan devletinin Hayrı yok kimseye aslâ şu yalan servetinin Görünür türlü şekil türlü nefâsette ama Tadı yok lezzeti yoktur yenilen nîmetinin Eğilir dik başı binlerce onur sâhibinin Önü yoktur sonu yoktur çekilen zilletinin Çoğalır bir sürü mikrop dağılır her köşeye Nerde dermânı bilinmez bulaşan illetinin Nice erden boşanır tevbeye durmaz aslâ […]

Continue reading »
1 2 3 4