ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -5-

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

“Günahlarına (nedâmetle) tevbe eden, hiç günah işlememiş gibi olur!” (İbn-i Mâce, Zühd, 30)

Kim ki tevbe tâlibidir,
Tam inâbe sâhibidir…
Göz, nedâmetin pınarı,
Kol, irâde gālibidir…
Her şeyiyle hayr ile dost;
Evliyâ musâhibidir…

Her günâha karşı nefer,
Nefretin muhâribidir…
Mührü; bolca sâlih amel,
Emr-i Hakk’ı tâkibidir…
İşte böyle tevbe eden;
Cürmü olmayan gibidir…

Vezni: fâilâtü / müfteilün