KİTABIN DİLİ OLSA

YAZAR : Dr. Halis Ç. DEMİRCAN demircan@istanbul.edu.tr Güzel bir ilkbahar sabahı; yaptığım araştırma için, Üsküdar’daki Hacı Selim Ağa Kütüphanesi’ne gitmiştim. Havanın güneşli olmasına rağmen, hoş bir loşlukta olan kütüphanede iki kişi vardı. Selâmlaştık. Kütüphanedekilerden biri; sonradan öğrendiğime göre, emekli deniz albayı olan Senai Bey idi. Uzun zamandır üzerinde çalıştığı, eski haritalarla ilgili araştırması için buraya gelirmiş. Daha sonra kendisi ile […]

Continue reading »

ARAP ŞİİRİNDEN TERCÜMELERLE CÂHİLİYYE HAYATINDAN KESİTLER -11-

Harun ÖĞMÜŞ Yeşkür Oğulları’ndan meçhul bir fert, öldürdüğü kişilerin kabîlesi intikam yoluna gitmesin diye şöyle gözdağı veriyor: أَلَا أَبْــــلِــغْ بَـــنِـــي ذُهْـــلٍ رَسُـــولاً وَخُــصَّ إِلَـى سَـرَاةِ بــَنِــي الْـبُطَـاحِ بِــــأَنَّـــــا قَــــدْ قَـــتَـــلْــنَـــا بِــالْــمُــثَـــنَّـــى عَــبِــيـــدَةَ مِــنْــكُــمُ وَأَبَــا الْــجُــلَا حِ فَـــإِنْ تَـــرْضَــوْا فَــــإِنَّــا قَـــدْ رَضِـيـنَا وَإِنْ تَـــأْبَـــوْا فَــــأَطْــــرَافُ الـــرِّمَـاحِ مُــقَـــوَّمَـــةٌ وَبِـــيــــضٌ مُــــرْهَـــفَــــاتٌ تُـــتِــــرُّ جَــــمَـــاجِـــمــاً وَبَـــنَـــانَ رَاحِ Bir haber gönderin Benî Zühl’e, İçlerinden Benî Bütâh’a […]

Continue reading »

ARAP ŞİİRİNDEN TERCÜMELERLE CÂHİLİYYE HAYATINDAN KESİTLER -10-

Harun ÖĞMÜŞ Araplar içinde tarafları birbirine tutuşturup savaştırarak kendisi sıvışan kişiler de vardı. Ferrâr es-Sülemî şöyle diyor: وَكَـــــتِــــيــــبَـــــةٍ لَبَّــــسْـــــتُهَــــا بِكَـتِـيـبَـةٍ فَتَـرَكْتُـهُمْ تَقِصُ الرِّمَاحُ ظُهُورَهُمْ مَـا كَــانَ يَـنْـفَـعُـنِـى مَـقَـالُ نِـسَـائِهِـمْ حَتَّى إِذَا الْتَبَسَتْ نَفَفْضْتُ لَهَا يَدِى مِــنْ بَــيْــنِ مُــنْــفَــعِــرٍ وَآخَـرَ مُـــسْــنَـــدِ وَقُـــتِـــلْتُ دُونَ رِجَــالِــهَــا لَا تَــبْــعَـــدِ Bir kin ve gayız nârı salıp içlerine, Kattım nice birlikleri ben birbirine. Baktım; kiminin sırtına […]

Continue reading »

Arap Şiirinden Tercümelerle Câhiliyye Hayatından Kesitler -8-

Harun ÖĞMÜŞ Araplar, haram aylarda kan dökmezlerdi. Bu sebeple bu aylar, panayırlar kurulan ve iktisâden nefes alınan zaman dilimleri olurdu. Bununla birlikte başka kabîlelere karşı cinayet işlemiş olanlar; maktulün yakınlarının gayz ve kinini kabartmamak ve haram aylar sonrasında takip edilip öldürülmemek için, panayırlara geldiklerinde yüzlerine peçe takarlardı. Ancak Tarîf binTemîm el-Anberî; peçesini atarak aşağıdaki şiiri söylemiş ve bu sebeple «mülkı’l-kınâ‘/peçeyi […]

Continue reading »

Arap Şiirinden Tercümelerle Câhiliyye Hayatından Kesitler -7-

Harun ÖĞMÜŞ Şemecâ Oğulları’ndan öcünü alan Sual Oğulları’nı öven Kabîsa bin en-Nasrânî şöyle diyor: لَمْ أرَ خَيْـــــلاً مِثْـــــــلَهَــا يَـــــوْمَ أدْرَكَتْ بَنِي شَمَجَى خَلْفَ اللُّهَيْمِ عَلَى ظَهْرِ أبـــــَرَّ بِأيْــــمَـــــانٍ وَأجْــــــرَأ مُــــقْــــــدَمـــــاً وَأنْـــقَـــضَ مِنَّـــا لِلَّذِي كَـــانَ مِـــنْ وِتْرِ فَأصْبَحْتُ قَدْ حَلَّتْ يَمِينِي وَأدْرَكَتْ بَـــنُــــو ثُـــعَـــلٍ تَبْـلِي وَرَاجَعَنِي شِعْرِي Görmüş değilim mislini aslā Sual’in ben, Şimşek gibi yettikleri anlar Şemecâ’ya. Kādir değil onlar […]

Continue reading »