Arap Şiirinden Tercümelerle Câhiliyye Hayatından Kesitler -8-

Harun ÖĞMÜŞ

Araplar, haram aylarda kan dökmezlerdi. Bu sebeple bu aylar, panayırlar kurulan ve iktisâden nefes alınan zaman dilimleri olurdu. Bununla birlikte başka kabîlelere karşı cinayet işlemiş olanlar; maktulün yakınlarının gayz ve kinini kabartmamak ve haram aylar sonrasında takip edilip öldürülmemek için, panayırlara geldiklerinde yüzlerine peçe takarlardı. Ancak Tarîf binTemîm el-Anberî; peçesini atarak aşağıdaki şiiri söylemiş ve bu sebeple «mülkı’l-kınâ‘/peçeyi çıkarıp atan» lakabıyla anılmakla birlikte, haram aylar çıktıktan sonra bunu canıyla ödemiştir:
أَوَكُـــــلَّمَـــــا وردتْ عُكــــاظَ قبيلَـةٌ
فــــتوسَّــــمُـــونِـــي إنَّـــنــــي أنَا ذَاكُمُ
تحتِي الأغرُّ وفوقَ جِلـــدِي نثرةٌ
حوْلي فورِاسُ مِنْ أُسَيِّدَ شِـجْعَـةٌ
ولِـكُـــلِّ بـــكــــرِيٍّ لَــــدَيَّ عـــــداوَةٌ
بـــعـــثُوا إلـــيَّ رسُـــولَـــهُـــمْ يَـــتَــوَسَّمُ
شاكٍ سِلاحي في الحوادثِ مُعْلِمُ
زَغْـــفٌ تــــرُدُّ الـــســيـــفَ وهوَ مُثَلَّمُ
وإذَا غَـــضِـبْتُ فَحَـوْلَ بيتِي خَضَّـمُ
وأبُــو ربـــيـــعـــةَ شـــانِـــئٌ ومُـــحَــــلِّمُ
Ukâz’a gelmiş aşîretler elçi göndererek,
Yorulmasın beni bulmak için aman, ne gerek?
Alın, Tarîf benim işte, eylerim îlân,
Savaşmak üzre hazır kıt‘a beklerim her an.
Beyaz çevik atım altımda, zırhım üstümde…
Kılıç köreltici bir namlı zırhtır hem de…
Yanımda kavmime mensup yiğit süvârîler;
Obamda, haymemin etrâfı hep Benî Anber…
Ne gam Benî Bekir arkamda iz sürerse her an,
Ebû Rebîa, Muhallim geberse gayzından!
vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
(fa’lün)
Bkz. Harun ÖĞMÜŞ, Câhiliyye Döneminde Araplar -Câhiliyye Şiirine Göre İslâm Öncesi Arap Toplumu ve Kur’ân’ın Getirdiği Değişim- İstanbul, İz Yayıncılık, 2013, s. 98-99.