Arap Şiirinden Tercümelerle Câhiliyye Hayatından Kesitler -7-

Harun ÖĞMÜŞ

Şemecâ Oğulları’ndan öcünü alan Sual Oğulları’nı öven Kabîsa bin en-Nasrânî şöyle diyor:

لَمْ أرَ خَيْـــــلاً مِثْـــــــلَهَــا يَـــــوْمَ أدْرَكَتْ بَنِي شَمَجَى خَلْفَ اللُّهَيْمِ عَلَى ظَهْرِ
أبـــــَرَّ بِأيْــــمَـــــانٍ وَأجْــــــرَأ مُــــقْــــــدَمـــــاً وَأنْـــقَـــضَ مِنَّـــا لِلَّذِي كَـــانَ مِـــنْ وِتْرِ
فَأصْبَحْتُ قَدْ حَلَّتْ يَمِينِي وَأدْرَكَتْ بَـــنُــــو ثُـــعَـــلٍ تَبْـلِي وَرَاجَعَنِي شِعْرِي

Görmüş değilim mislini aslā Sual’in ben,
Şimşek gibi yettikleri anlar Şemecâ’ya.

Kādir değil onlar gibi öç almaya kimse,
Onlar gibi harp etmeye, cür’et ve vefâya.

Hasmımdan öç almakla bugün ahdimi tuttum,
Dönsem yeridir gayrı şiirlerle safâya.
_____________
Bkz. Harun ÖĞMÜŞ, Câhiliyye Döneminde Araplar -Câhiliyye Şiirine Göre İslâm Öncesi Arap Toplumu ve Kur’ân’ın Getirdiği Değişim- İstanbul, İz Yayıncılık, 2013, s. 96.