KIT‘A

ŞAİR : Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com Ayasofya öyle mahzun, ulu kubbeler duâsız, Seneler süren bu hasretle, minâreler ezansız. Bize zor gelen tecellî daha çok sürer mi yâ Rab? Göğe yükselen niyazlar gibi secdeler mekânsız. vezni: mütefâilün / feûlün – mütefâilün / feûlün

Continue reading »

HER VARLIĞIN DİLİ VAR

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Kâinatta her varlığın dili var, Hepsi birden; «Hâlıkımız bir!» diyor. Her oluşta O’nun kudret eli var, Görmeyenin gönül gözü kör, diyor. Çok zikredin akıl, fikir incelsin, Tefekkürler, tahassüsler yükselsin, Her zerreden idraklere sır gelsin, Diye bize sohbetinde pir, diyor. Alık, abus seyretme bu âlemi, Neler yazmış oku kudret kalemi Her tecellî bir sıfatın alemi, […]

Continue reading »

ÖZE AKAN NEHİR

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Ümidi yeşertip, söndüren sensin, İçimde kor ateş yaktırırsın yâr… Yönümü menzile döndüren sensin, Ümitle yarına baktırırsın yâr. Beyaz bulutları yayıp semâya, Bir gül şafağında baktın dünyaya, Kavuşması gibi nehrin deryaya, Çölüme rahmeti döktürürsün yâr. Ümîd-i vuslatın ömrüm boyunca, İçtikçe susarım, açım doyunca, Yola koyulurum kokun duyunca, En derin nefesi çektirirsin yâr. Duruşun mükemmel, cemâlin […]

Continue reading »

TEK MAKSÛDUM YÂR’DIR BENİM!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Hayat ölüm, ölüm hayat… Aç, bu canım sırdır benim!.. Her bir zerrem, bir kâinat; Her tecellim Tûr’dur benim!.. Nefs, yeşerir bu âdapta; Yol, incelir her hesapta!.. Al, hazinem son kitapta; Devşirdiğim nurdur benim!.. Gönül oku, duy zamanı; Sırtında gör bir devrânı!.. Dört kapıda tut mîzânı; Emânetim, zordur benim!.. Ney misâli yanar özüm; Elif elif yağar […]

Continue reading »

BENİ

ŞAİR : Ali Rıza KAŞIKÇI ali_rz_@hotmail.com Ne ölüyüm ne diri, Neylesin hâllar beni. Ayağımın yok biri, Neylesin yollar beni. Ne sevabım ne günah, Doldu dile her gün âh. Kınar beni ol gümrâh, Neylesin kullar beni. Çıplak ayak düş çöle, Çilesizlik tek çile. Bülbül hasret bir güle, Neylesin dallar beni. Yâre sundum elimi, Câna ettim zulümü, Zehir alsın dilimi, Neylesin ballar […]

Continue reading »

GÜL ÖZÜNDE BUL O NÛRU…

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Dost’tan inen her âyetin; Gül kokulu rahmeti var!.. İhlâs yüklü bu hicretin; Dost’a akan hikmeti var!.. Tâif’te mi Gül elemi? Uhud, gördü her matemi!.. Gel idrâk et bu âlemi, Arzdan Arş’a ibreti var!.. Gül solar mı hoş dilekte? Nefs elenir bu elekte!.. «Umut» diyen her emekte, Bir kulluğun heybeti var!.. Nedir kibir, haset, nefret? Bir […]

Continue reading »

GAZEL

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com Sen gönülden ver haber, çekmek için sevdâ mı yok? Kays isen mecnûna dön, sevmek için Leylâ mı yok? Dağ mı yok delmek için, Ferhâd isen vur kazmayı! Düşmek istersen eğer Mecnûn’a eş, sahrâ mı yok? Cevher-i Mûsâ’yı bul gayret edip sen tek hele! Bak cemâlullah tecellî eyleyen Sînâ mı yok? Mâsivâdan sıyrılıp kurtul hemen Ankā […]

Continue reading »