BENİ

ŞAİR : Ali Rıza KAŞIKÇI ali_rz_@hotmail.com

Ne ölüyüm ne diri,
Neylesin hâllar beni.
Ayağımın yok biri,
Neylesin yollar beni.

Ne sevabım ne günah,
Doldu dile her gün âh.
Kınar beni ol gümrâh,
Neylesin kullar beni.

Çıplak ayak düş çöle,
Çilesizlik tek çile.
Bülbül hasret bir güle,
Neylesin dallar beni.

Yâre sundum elimi,
Câna ettim zulümü,
Zehir alsın dilimi,
Neylesin ballar beni.

Aşk pazarı bulunmaz,
Bir damlası alınmaz.
Altın olsam çalınmaz,
Neylesin pullar beni.

Tecellî sor fezâdan,
Kader ile kazâdan,
Üryan olduk Rızâ’dan,
Neylesin çullar beni…