GÜL ÖZÜNDE BUL O NÛRU…

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Dost’tan inen her âyetin;
Gül kokulu rahmeti var!..
İhlâs yüklü bu hicretin;
Dost’a akan hikmeti var!..

Tâif’te mi Gül elemi?
Uhud, gördü her matemi!..
Gel idrâk et bu âlemi,
Arzdan Arş’a ibreti var!..

Gül solar mı hoş dilekte?
Nefs elenir bu elekte!..
«Umut» diyen her emekte,
Bir kulluğun heybeti var!..

Nedir kibir, haset, nefret?
Bir sevgiyle büyür devlet!..
Budur hak yol, istikāmet;
Dört kapıda vahdeti var!..

İrfânım var ar, hayâda;
Devran döner has mayada!..
Çöle yanmış bir deryada,
Kaç tufanın haşyeti var?!.

Gül özünde bul o nûru;
Tecellîde seyret Tûr’u!..
Duy, çalmadan ömrün Sûr’u,
Gör bu yolun, mühleti var!..