İSTANBUL’A YAKIŞMAYAN SÖZLEŞME!

H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Yıl 2009. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) aile içi şiddet konusunda açılan ilk dâvâyı neticeye bağladı. Dâvâlı, Türkiye Cumhuriyeti devletiydi. Mahkeme; devletin şiddet gören bir kadını, savcılığa başvurduğu hâlde, kocasından korumayarak ayrımcılık yaptığına hükmetti. Bu yüzden Türkiye; Diyarbakırlı Nahide OPUZ’a 36.500 Euro ödemeye mahkûm edildi. Bu kararla Avrupa’da ilk defa bir devlet, AİHM önünde kadın vatandaşlarına […]

Continue reading »

ZORLA MI?

Asım UÇAROK “Dinde zorlama yoktur!..” (el-Bakara, 256) Bu âyeti; dînin dünya sahasına karışmasına mâni olmak isteyenler pek severler, bize sık sık tebliğ ederler!.. «Madem zorlama yok, bizi zorlamayın!» demeye getirirler. Böylece; İslâm’ı tebliğ etmeyi, iyiliği emredip, kötülükten men etmeyi, adâleti, hakkı, sabrı ve merhameti tavsiye etmeyi de ikrah / zorlama imiş gibi göstermeye çalışırlar. Kimseye karışmayan, vicdana ve camiye mahpus […]

Continue reading »

NEBEVÎ SİYASET ve FİRÂSET

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Siyaset, genellikle devleti idare etme sanatı olarak tarif edilir. Hâlbuki asıl mânâsı çok daha geniştir. Siyaset firâsetli olma sanatıdır ki, herkese lâzımdır. Siyasetin kök olarak seyislik yapmaktan türemiş olmasıyla firâsetin at ve iyi binici olmak kökünden türemiş olması da bunun ispatı yerindedir. Bir ata seyislik yapmak; onu iyi yetiştirmek ve yetiştiriliş maksadına uygun olarak […]

Continue reading »

Şiir Diliyle Hadisler -38-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ “Siz memuriyet alma (idareci olma vb.) konusunda pek istekli davranacaksınız. Hâlbuki o yanıp tutuştuğunuz görev, kıyâmet gününde bir pişmanlık sebebi olacaktır. (Dünya nimetleri), insanı tatlı tatlı emzirir fakat onun sütten kesişi (nimetlerin hesabı) pek acıdır!..” (Buhârî, Ahkâm, 7; Nesâî, Bey‘at, 39) […]

Continue reading »

Maddeciliğin Hazin Âkıbeti
İÇTİMÂÎ BUHRANLAR

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Eşref-i mahlûkat olarak yaratılıp, ulvî bir vazife yüklenen; fakat bu emânetle ilgisini keserek câhiliyye karanlığında çırpınan insanın kurtuluşu; Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in diriltici tâlim ve terbiyesi altında, yeniden aslî hüviyetini kazanmasıyla olmuştur. Zulümâtın üzerine doğan nur olarak, O Varlık Nûru’nun tesis ettiği «asr-ı saâdet» örneği, sonraki devirleri aydınlatan bir çerağ mesâbesindedir. Fahr-i […]

Continue reading »

YENİ ÇIKTI

M. Ali EŞMELI   -Ziya Paşa’ya nazîre- Dün yoktu beyim, bunca musîbet yeni çıktı, Dermânı boğup mikroba rağbet yeni çıktı… Yaz kış sararıp solması çok eski cihânın, Lâkin ne rezâletlere dâvet yeni çıktı… Devranda büyükler bilinir kavgada meşhur Zinhar, küçücük yaşta cinâyet yeni çıktı! San’at gibi kim taktı o mâsûm ele pençe? On parmağının on katı şiddet yeni çıktı! Can […]

Continue reading »