Şiir Diliyle Hadisler -38-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ

“Siz memuriyet alma (idareci olma vb.) konusunda pek istekli davranacaksınız. Hâlbuki o yanıp tutuştuğunuz görev,
kıyâmet gününde bir pişmanlık sebebi olacaktır. (Dünya nimetleri), insanı tatlı tatlı emzirir fakat onun sütten kesişi (nimetlerin hesabı) pek acıdır!..” (Buhârî, Ahkâm, 7; Nesâî, Bey‘at, 39)

Çokça hırslandığınız nesne riyâset olacak.
Başa geçmek, görev almak ve siyâset olacak.
Biliniz hakkı verilmezse o nîmet yârın,
Rûz-i mahşerde tahassür ve nedâmet olacak!
Pek güzel olsa da dünyâ o siyâsîler için,
Âhiret yurdu rezâlet ve felâket olacak!

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilâtün
(fâilâtün) (fa’lün)