EDEP, ERKÂN, AR BENDEDİR!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

 

«Nur» nefesin, düştü câna;
«Aşk» denilen kor bendedir!..
Bu can seyrim, ayân Sana;
«Belâ!..» dedim, sır bendedir!..

Ne çarkı var ne direği;
Nefsim eler, baht eleği!..
Sen a kalbin tek dileği;
Güle dönmüş, nâr bendedir!..

Yâ Rab; bende menzil, durak;
Sen’siz değil; yakın, ırak!..
«Hak» dedikçe; çiçek, yaprak;
Edep bende, ar bendedir!..

Garip kulum, eyle kerem;
Her zerremde döner âlem!..
«Böyle» diyor levh u kalem;
Hayır bende, şer bendedir!..

Sen «Zâhir»sin, «Bâtın»sın Sen;
«Hâlık» Sen’sin, kulunum ben!..
Her hâlime, şâhit beden;
Zarar bende, kâr bendedir!..

Sen’den gelir lütuf, ikram;
İnce ölçü, hassas nizam!..
«Sen’i» söyler her bir âzam;
Bir ilâhî, nur bendedir!..

10 Mayıs 2021, Ankara