SEN’İN İLE GELDİM SANA!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Kavlimiz var a Sübhân’ım;
Sen’in ile geldim Sana!..
«Vuslat» ister bu nur cânım;
Sen’in ile geldim Sana!..

İçimde mi, sırr-ı vahdet?..
«Sen’i» söyler, âyet âyet!..
İnceldikçe yol, riyâzet;
Sen’in ile geldim Sana!..

Yâ Rab; bu aşk, indi câna,
Dile geldi şekil, mânâ!..
Tek Sana’dır, medh ü senâ;
Sen’in ile geldim Sana!..

Aşk derdime, Sen’de ilâç;
Yed-i nefsim, Sana muhtaç!..
Her secdemi, eyle mîraç;
Sen’in ile geldim Sana!..

Hikmetin var; açık, gizli;
«Sen’i» söyler, her tecellî!..
Yakîn Sen’sin a Sevgili;
Sen’in ile geldim Sana!..

«Hâlık» Sen’sin, ettim ikrâr;
Gizlim Sen’sin, a âşikâr!..
Mağfiret et, Sen’sin «Gaffâr»;
Sen’in ile geldim Sana!..

13 Aralık 2021, Ankara