RIZÂN GEREK, RIZÂN YÂ RAB!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Girdim gönül dergâhına;
Rızân gerek, rızân yâ Rab!..
Düştüm, nefsin ıslahına;
Rızân gerek, rızân yâ Rab!..

Aşk derdini saldın câna;
Böyle döndüm bir devrâna!..
Kor yürekle, geldim Sana;
Rızân gerek, rızân yâ Rab!..

Her sesimde, bin âhım var;
Duyan Sen’sin, Sen a Gaffâr!..
Yük bendedir, bende mîyâr;
Rızân gerek, rızân yâ Rab!..

Can özümde, vahyin nûru;
Koyan Sen’sin, bu düstûru!..
Duymak için çalan Sûr’u;
Rızân gerek, rızân yâ Rab!..

İnce eler, baht eleğim;
Yûsuf kokar, aşk gömleğim!..
Dile geldi son dileğim;
Rızân gerek, rızân yâ Rab!..

«Vâhid» Sen’sin, Sen’de visâl;
Kapındayım, a Zül-Celâl!..
Can seyrini, bilmek muhal;
Rızân gerek, rızân yâ Rab!..

16 Ocak 2022, Ankara