NEFS ve ŞEYTANIN SİLÂHI: VESVESE

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi   DÜŞMANIN SİLÂHI Şeytan, Hazret-i Âdem -aleyhisselâm-’ın ve bütün insanlığın düşmanıdır. Âdem Babamız, Cenâb-ı Hak tarafından «yeryüzünde bir halîfe» olarak halk edildiğinden beri; iblis, ona karşı haset, kin ve nefret ile doludur. Kıskanç iblis; Hazret-i Âdem ve evlâtlarını, ilâhî inâyet ve ikramlardan uzaklaştırmayı kendisine vazife bilmiş, kıyâmete kadar Cenâb-ı Hak’tan mühlet alarak, bu işe […]

Continue reading »

«YÜZAKI» HAKKINDA Osman Nûri Topbaş Hocaefendi ile Mülâkat -1

BİR KUR’AN ve İRFAN MEKTEBİ Yüzakı: –Muhterem Efendim! Yüzakı Dergimiz, sizin eseriniz. Şu an 156’ncı sayımızdayız. Elhamdülillâh, isminden muhtevâsına kadar rehberliğiniz var. Bizlere, Yüzakı hakkında neler söylemek istersiniz? Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi: –Allâh’ın lutfuyla Yüzakı’mız, İslâmî neşriyâtımızda adı gibi yüz akı bir yere sahip. Yüzakı’mız, elhamdülillâh, rûha ayrı bir ferahlık veriyor. Gönüllere inşirah verici bir edebî akışla büyük bir vazife […]

Continue reading »

O’nun Muhteşem Ahlâkı -27-

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi (İslâm Dünya Görüşü) ASLÎ KİMLİĞİ MUHAFAZA Allah katında hak din İslâm’dır. Peygamber Efendimiz; son hak din olan İslâm’ı, yeryüzünde bütün insanlığa son çağrı ve son ilâhî davet olarak tâlim ve îlân buyurmuştur. Müslüman fert ve toplum; bu aslî kültür içinde yaşamalı, İslâm şahsiyetinde neşv ü nemâ bulmalıdır. Kültürün esası, üç unsurdan müteşekkildir: Din, Dil […]

Continue reading »

149. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız İnhiraflara, Hıyânetlere ve Sapıtmalara Karşı; Hak Yolculuğunda KİTAP ve SÜNNET TERAZİSİ Cetveller belirlerdi sınırları… Masa başında hazırlanan plânlar, hileler, komplolar… “Bizim çocuklar başardı…” diye haber verilirdi darbeler, uzaktaki çağdaş firavunlara… İşgalciler, sözde bağımsızlık vermişlerdi müstemlekelerine… İdarecileri, meclisleri, orduları olabi-lirdi bu ülkelerin. Fakat uydu olmak şartıyla. Üs vermek şartıyla… Dünyanın beşten küçük ol-duğunu kabullenmek şartıyla… Asırlarca haçlı ordularıyla gelmişlerdi. […]

Continue reading »

OSMAN NÛRİ TOPBAŞ HOCAEFENDİ İLE «RAMAZÂN-I ŞERİF» MÜLÂKATI

YAZAR : Fahri SARRAFOĞLU sarrafoglufahri@gmail.com Fahri SARRAFOĞLU: Efendim, bu hasbihâlimizde, mübârek Ramazan etrafında konuşup sohbetinizden istifâde etmek istiyoruz. Her şeyden önce Ramazân-ı şerif, çok mühim bir ibâdet zamanı. Ramazân-ı şerîfi nasıl idrâk etmeliyiz? Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi: Ramazân-ı şerif, bir mü’min için senenin en mühim zaman dilimi… Nasıl 24 saatlik bir gün içinde, seher vakti çok mühim… Bir hafta içinde […]

Continue reading »

Tarihin Unutmayacağı Bir Gece SİZ DE «YÜZAKI»YLA ORADA MIYDINIZ?

Orada, 18 Haziran 2013 akşamı saat 18:00’de 1000 kişiyi aşkın bir topluluk bir araya gelmişti. Unutulmaz bir gece yaşandı. Orada YÜZAKI vardı. «Muhteşem bir mâzîden ihtişamlı yarınlara» parolasıyla 1 Mart 2005’te yola çıkan «YÜZAKI DERGİMİZ»in 100’üncü sayısı münasebetiyle, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi’nde herkes tarihî bir programa şahitlik etti. Program, eski devirlerdeki tartışılmaz isimlere bakarak; «Onlar eskidendi.» diyenlere; «İşte […]

Continue reading »

Hak Dostlarının Rehberliğinde GÖNÜL FÜTUHÂTI

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi SADECE ÜÇ KİŞİ Peygamberliğin ilk yıllarıydı. Ufeyf el-Kindî adlı bir tüccar Mekke’ye gelmiş ve Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in amcası Abbâs -radiyallâhu anh-’ın evine misafir olmuştu. Ufeyf; Kâbe’de Peygamber Efendimiz, Hazret-i Hatice ve Hazret-i Ali’yi namaz kılarken gördü. Abbâs -radiyallâhu anh-’a onların kim olduklarını sordu. Henüz îmân ile müşerref olmayan Hazret-i Abbâs da […]

Continue reading »

Muhabbet ve Mârifet

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi YARATILIŞIN İKİ SIRRI Baştanbaşa kainatın ve bütün varlıkların yaratılışı iki ilahi sır ile donanmıştır: 1.Muhabbetullah, 2 .Marifetullah. Canlı-cansız her şey bu iki sırrın tecellisiyle zahir olmuştur. Hadis-i kudside buyrulur: “Ben gizli bir hazîne idim. Bilinmemi arzu ettim (mârifetime muhabbet ettim) de (bu) kâinatı yarattım.” (İ. Hakkı Bursevi, Kenz-i Mahfi) Yani Cenab-ı Allah, varlıkların her […]

Continue reading »