NİFAK DERDİ

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Derdin en yamanı nifak derdidir, Üç günlük dünyaya kanar münafık. Karanlık sînesi maraz yurdudur, Gaflet ile göçer konar münafık. «İnandım!» der ama inanmamıştır, Küfür körlüğünden uyanmamıştır, Allâh’a gönülden bağlanmamıştır; Hakkı aldatmayı dener münafık. Ehl-i îman hariç, dosttur herkese, Kulağın, kuşkuyla verir her sese, Sermayesi şüphe, yeis, vesvese; Bâtıl fikirlerle bunar münafık, Meçhuldür bilinmez kiminle […]

Continue reading »

HAÇ’IN KANCASI

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Tebük Seferi, «Hilâl-Haç» mücadelesinin ilk sahnelerinden biriydi. Peygamber Efendimiz 30.000 sahâbîsi ile istihbâr olunan Haçlı hazırlığının üzerine gitti. Karşısına çıkamadılar. Medine dönüşünde, o çok mühim ve hayatî sefere katılmayanları bir sorgulama bekliyordu. Yalancı münafıklar… Tevbekâr mü’minler… Üç kişi daha vardı. Onlar ne yalan mazeretlere sığınmışlardı ne de tevbede erken davranabilmişlerdi. Allah Rasûlü, onları ilâhî […]

Continue reading »

TEVHÎD-İ ÜMMET

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com Bize Hakk’ın va’di, tevhîd-i ümmet, Bir gün elbet kurulacak âmennâ!.. Varsın ehl-i küfür, etsin eziyet, Karşısında durulacak âmennâ!.. Bizde vahdet için uzanır kollar, Birlik kavşağında buluşur yollar, Koyun postlarına girmiş çakallar; Teker teker vurulacak âmennâ!.. Son Rasûl, sulh ile hep ince ince, Kalpleri ikramla kazandı önce, Saâdet asrı da geri gelince; Münafıklar sürülecek âmennâ!.. […]

Continue reading »

HAZRET-İ KUR’ÂN-99 beyit-

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Bir hitap var bize O’ndan, okunurken Kur’ân, Ey diyor, herkese Yezdân, okunurken Kur’ân. Dinle Allâh’ı ki, sevsin seni etsin makbul, Şan budur, ey bu hitâbın seçilen yankısı kul, Bu hitap, kulların ahvâline bambaşka meram, En güzel, en yüce, en sevgili, en doğru kelâm. Bu kelâm, Hazret-i Kur’ân; bize sonsuz reçete, Ey gönül; yerden alır, […]

Continue reading »

AKŞEMSEDDİN HAZRETLERİ -2-

YAZAR : Can ALPGÜVENÇ alpguvenc@gmail.com “Fethe muhalefet edenler, şiddetle cezalandırılmalı!” Geçen ayki yazımda sizlere; fethin kaderini doğrudan etkileyen bir «Gönül Sultanı»nın, Akşemseddin Hazretleri’nin Hacı Bayram Velî’ye intisab hikâyesinden, altıncı Osmanlı hükümdarı Sultan II. Murad’la olan dostluğundan ve Manisa sarayında Şehzade Mehmed’e yaptığı hocalıktan söz etmiştim. Bu yazımda ise bu eşsiz İslâm âliminin fetihteki mânevî rolünden söz edeceğim. İstanbul kuşatması sırasında […]

Continue reading »

İNSANLIK DÜNYAYA VEDÂ EDİYOR!

ŞAİR : Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com Cellât firavunlar sahne aldılar, Dünyamızı mezbahâne sandılar, Üstümüze bir cihanı saldılar… Şeytan görevini edâ ediyor, İnsanlık dünyaya vedâ ediyor! Devam eder üç kıtada bu sancı, Ateş düşen yerde acı var, acı! Sevgiye, saygıya olduk yabancı. Şeytan görevini edâ ediyor, İnsanlık dünyaya vedâ ediyor! İnsan haklarına dökerler kezzap, Garibe, güçsüze ederler azap… Neden, niçindir bu sebepsiz […]

Continue reading »