TEVHÎD-İ ÜMMET

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Bize Hakk’ın va’di, tevhîd-i ümmet,
Bir gün elbet kurulacak âmennâ!..
Varsın ehl-i küfür, etsin eziyet,
Karşısında durulacak âmennâ!..

Bizde vahdet için uzanır kollar,
Birlik kavşağında buluşur yollar,
Koyun postlarına girmiş çakallar;
Teker teker vurulacak âmennâ!..

Son Rasûl, sulh ile hep ince ince,
Kalpleri ikramla kazandı önce,
Saâdet asrı da geri gelince;
Münafıklar sürülecek âmennâ!..

Son Nebî, gülistan edip her dağı,
Habeş’ten Yemen’e kurdu bu ağı,
Yükselecek mutlak vahdet sancağı;
Gölgesine girilecek âmennâ!..

Yıkılıp gidecek zalim gürûhu,
Celil secde edip; «Hû!» diyelim «Hû!»
Herkesi kuşatan İslâm’ın rûhu;
Sükûnetle dirilecek âmennâ!..