ŞEYHE SÖZLÜ İMTİHAN!

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Nakşibendî-Hâlidî şeyhi Mehmed Vehbi Efendi, nâm-ı diğer Terzi Baba, 18. asrın sonlarında doğdu. Mesleği terzilikti. Kırk yaşında Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri’nin halîfelerinden Abdullah Mekkî’ye intisâb etti. Daha sonra Abdullah Mekkî Hazretleri Terzi Baba’ya irşad vazifesini tevdî etti. Bu tarihten sonra Terzi Baba, tebliğ ve irşad faaliyetlerine başladı. Bölge halkı ve civar illerden çok sayıda seveni oldu. Terzi […]

VEFÂ BAYRAĞI

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Çöllerde cefâ ırmağı, rahmet bağıdır, Kur’ân ve ezân, şan ve şifâ kaynağıdır, Seyrî, ebedî olmalı cennet vatanın; Bayrak, iki dünyâda vefâ bayrağıdır! mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

BAŞ TÂCI

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Onun da vakti dolar; son bulur cefâ er geç, Başında sabredenin tâcıdır vefâ er geç… Diken diken ok atar bağrı goncanın Seyrî, Çiçek çiçek ulaşır câna merhabâ er-geç… vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / fa‘lün

HOYRAT, MÂNİ TARZI KIT‘ALAR MURSÎ

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Ey gerçek tahsîl eri! Kalk ve yürü ileri, Doldur şu kürsîleri, Ve sustur sinsileri! Yedirme hiç kurtlara, Muhammed Mursîleri… GÜLÜN ÖMRÜ Gören; «Ne hoş çiçek!» dedi, Kızardı gül yavaş yavaş… «Bekā cihanda yok!» dedi, Sarardı gül yavaş yavaş… «BİR»DE ERİ… Can mülkü «Bir»den gelir… Ecel ki birden gelir… Eriyip Vâhid’e var; Hüsran, kibirden gelir… DİŞ! Öfke […]

GÜLDÜĞÜM MÜ VAR?

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com   Yüreğim hasretin nârında yandı, Şu zâlim gurbette güldüğüm mü var? Gönlüm sermest oldu, aşka boyandı, Şu zâlim gurbette güldüğüm mü var? Candan geçtim, serden geçtim olmadı, Hevesim de ümidim de kalmadı, Bahar gelip hiç kapımı çalmadı; Şu zâlim gurbette güldüğüm mü var? Gelmiyor bayramdan bayrama selâm, Dostlar dahî etmiyor ki bir kelâm, Elbet okunacak […]

FAKÎRİN DUÂSI

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com   Yüce Rabbim Sen’den dileklerim var; Câhili âlimden sayan eyleme! Helâl kazanç ile helâl lokma ver; Karnı kul hakkıyla doyan eyleme! Yalan söz söyletme sakın dilime, Ağzımdan çıkmasın kötü kelime, Yetim malı nasip etme elime; Sakın mîrî malı soyan eyleme! Bozmayasın şehvet ile özümü, Baktırma harama sakın gözümü, Münafıklar gibi yalan sözümü; Hak sözün yerine […]

GÖZYAŞI İZLERİ

Osman ALTAŞ osmanaltas-59@hotmail.com   Yâ Rabbî! Zikrinle, uyandır beni, İlme’l-yakîn îman, haşyetullah ver… Her zaman aşk ile anayım Sen’i, Zâtına dost eyle, rızâullah ver… Yâ Rabbî! Sev beni, Sen’sin cânânım, Sen’sin gönül dostum, Sana hayranım, Yalvarırım Rabbim, yüce Sultanım; Visalle taltif et, sıbğatullah ver… Yâ Rabbî! Vuslattır gerçek niyetim, Sana vâsıl olmak, bütün gayretim, Sen’de fânî eyle, bitsin gurbetim; Ayne’l-yakîn […]

BU ÇINAR SOLMAZ!

ECRÎ (Huzeyfe YÜKSEL)   Dün, dedem şanlı mühür vurdu, huzur doldu cihan, Anla! Şaşmazdı adâletteki hassas mîzan. Ceddim Osmanlı yıkılmaz diri İslâm kalesi, Bir tohumken yetişip oldu çınar merhalesi. Göğe dal dal uzanan yerdeki devlet bu çınar, Hep adâlet dağıtır dalları, rahmet bu çınar. Şimdi çıkmış da zehir ruhlu lisanlar satılır, O büyük devlete hâince çamurlar atılır. Laf müzevvirleri kalkıp […]

LİDERLER İSLÂM’A KOŞUYOR -4-

Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr Hazret-i Mus‘ab -radıyallâhu anh-; saldırgan bir tavırla gelen Sa‘d bin Muâz’a Rasûlullah -aleyhisselâm-’ı öyle güzel anlattı ki, Sa‘d hayran kaldı. Mus‘ab Hoca, Peygamberimiz şahsında İslâm’ı anlatmaya çalıştı. Tekrar geriden alıp, yeni bir hamle ile muhatabını her yönüyle konunun içine çekmek istedi: –Biz birbirimizi yiyenler iken, şimdi birbirimize yedirmeye başladık! Rasûlullah -aleyhisselâm- bizi Kur’ân ile yeniden inşâ etti! […]

KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -6- İSLÂM’DA ÂHİRETE HAZIRLIK

YAZAR: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi UNUTMA Kİ… Hak dostlarından Hasan-ı Basrî -rahmetullâhi aleyh-, bir gün seslice gülen bir delikanlıyla karşılaşır. Ona; “–Evlâdım! Sırat’tan mı geçtin?” diye sorar. Genç adam; “–Hayır.” cevabını verince tekrar sorar: “–Peki yolculuğunun sonunda cennete mi, yoksa cehenneme mi gideceksin? Bunu biliyor musun?” Delikanlı yine; “–Hayır.” diye cevap verir. O vakit Hasan-ı Basrî -rahmetullâhi aleyh- o gence […]

1 2 3 48