MUHABBET BAĞI RÂBITA

Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

 

Muhabbettir yolda esas sermaye,
Kalpler buluşturan usûl râbıta.
Âdâba riâyet nihâî gaye,
Kararında sevgi makbul râbıta.

Ashab candan fazla sevip cânânı,
Öyle elde etmiş kâmil îmânı,
Her şey fedâ imiş Habîb’e hani;
Gönüllere sultan, o gül râbıta.

Hani kavak yeli başlarda eser,
Süflî bir meşhura meftûn olur ser,
Taklit ile olur ondan bir eser;
Süfliyse hâlli zor müşkül râbıta.

Hani genç âşıklar düşünce aşka,
Gönlünden silinir, ne varsa başka,
Mâşûkun hayâli kurulur köşke;
Bazen gamze bazen kâkül râbıta.

Hani bir kâmile tutulur da can,
Hâline, tavrına olarak hayran,
Gözünde canlanır durur anbean;
Ulvî muhabbetten bir tül râbıta.

Râbıtayla rûhî akışlar geçer,
Nefsin çer çöpünü yakışlar geçer,
Kalbi arındıran bakışlar geçer;
Rûhu ferahlatan sümbül râbıta.

Nefse karşı dosta sığınmadır o,
Kalbi şeytanlardan savunmadır o,
Nurlu hayallerle avunmadır o;
Dost olmaya teşne gönül râbıta.

Allah için sevmek işin esası,
Dostumuz olmalı kulların hası,
Kurunca onunla gönül teması;
Eder bizi aşka bülbül râbıta.