MES’ÛLÜZ, HESABA ÇEKİLECEĞİZ!

YAZAR : Yard. Doç. Dr. Mustafa CANLI canli20@hotmail.com Mes’uliyet / Sorumluluk, kişinin davranışlarından hesap verme yükümlülüğü altında olduğunu hissetmesi ve bu duyarlılıkla hareket etmesidir. Nezîh dînimiz İslâm’a göre insan, sorumlu bir varlıktır. Bir gün sorumlu olduğu bütün söz ve davranışlarından hesaba çekileceğini hiçbir zaman aklından çıkarmaz. Hakikatte yaratıldığı andan itibaren insanın omuzuna sorumluluk yüklenmiştir. Allah Teâlâ bu durumu şu âyet-i […]

Okumaya Devam Edin...;

MES’ÛLİYET

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com “Herkes, çoban; sürüsünden, Mes’uldür!” sakın unutma! Geleceği inşa eden, Nesildir sakın unutma! Makam, mevki hepsi yalan, Bir yel eser, olur talan, Ektiğiyle bâkî kalan, Asildir sakın unutma! Mürşidin ne yaptığına, Kalbe nasıl aktığına, Bakmak, onun baktığına, Asıldır sakın unutma! Gül kokar güle takılan, Kâmil yetişir bakılan, Tilâveti makbul kılan, Usuldür sakın unutma! Gençleri melûl […]

Okumaya Devam Edin...;

KARDEŞLİK ŞUURU TARİHTE Mİ KALDI?

YAZAR : Sami BÜYÜKKAYNAK skaynak48@hotmail.com Globalleşen bir dünyada yaşıyoruz. Dünya o hâle geldi ki; en uzak köşesinde yaşanan bir hâdise, saniyesinde en ücra yerlere ulaşıyor. Adını hiç duymadığımız yerleşim yerindeki bir vak’adan, sanki yanı başımızda olmuş gibi ânında haberdar olabiliyoruz. Tabiî ki haberdar olmak, insanın üzerine muazzam bir sorumluluk yüklüyor. İster istemez, duyduğunuz bir haber karşısında tepki vermek zorunda kalıyorsunuz. […]

Okumaya Devam Edin...;

KINALI ELLERİN NÛRU

YAZAR : Dr. Çetin DEMİRCAN Akşamlarımız; kınalı ellerin nûru ile aydınlıktı, gündüz gibiydi, sıcacıktı. Sabahlarımız; kınalı ellerin nûru ile parlaktı, pırıl pırıldı… Sonra o ellere, nurlu ve onurlu olmayan başka işler yüklediler. O eller nasırlaştı. Karardı. Nûrunu yitirdi. Ne için? Hâlbuki hayatın çileli yollarında, erkeğine yoldaşlık edecek kadının, yapacağı en büyük destek; kendi fıtratına da uygun düşen, kendi mes‘ûliyetleri çerçevesinde […]

Okumaya Devam Edin...;

KAÇ YILDIR TEVBE EDİYORUZ?

YAZAR  : Sami GÖKSÜN Cenâb-ı Hak insana değer vermiş, onu cennetine davet etmiş, bu nimeti hak etmesi için de birtakım vazife ve mes’ûliyetlerle mükellef tutmuştur. İdeal olan, insanın hatasız olarak bu vazife ve mükellefiyetlerini yerine getirmesidir. Ancak imtihan dünyasında, insan nefis, şeytan ve dünya tuzaklarına zaman zaman düşebilir. İnsan hatasız olmaz. Önemli olan insanın hatasını kabul etmesi, hele ondan rücû […]

Okumaya Devam Edin...;

Âh Oğul!

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI   Son aylarda eğitim yuvalarında sıklıkla karşılaşmaya başladığımız, yüreğimizi dağlayan cinayet hâdiseleri üzerine. Küçücük kalbini nefretle mi doldurdun oğul? Şu bahar vakti yazık, sen gülü soldurdun oğul! Ne fenâ işlere girdin ki fenâlaştı baban, Annenin hâline bak, saç başı yoldurdun oğul! Katılaşmış şu bakışlar, hani mâsum o gülüş? Neyi ispât edecektin, neyi oldurdun oğul? Nereden, rûha bulaşmış […]

Okumaya Devam Edin...;
1 2