DERVİŞ

ŞAİR : FECRÎ (Yard. Doç. Dr. İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com Derviş kapı kuludur, Lâ ilâhe illâllah! Tarîkı aşk yoludur, Lâ ilâhe illâllah! Derviş gece demlenir, «Hak» der gözü nemlenir, Âsî nefis gemlenir; Lâ ilahe illallah Dervişe derdi derman, Ölmeden ölmek ferman, Rehberi yüce Kur’ân; Lâ ilâhe illâllah! Dervişler ihvan olur, Halkada Hakk’ı bulur, Demese kalbi kurur; Lâ ilâhe illâllah! Derviş dâim […]

Continue reading »

RÂBİA’DAN İBRETLER

YAZAR : Ömer Sami HIDIR samihidir@gmail.com “Dîne savaş açılmıştır, Râbia Meydanı buna şahittir! Bir hoca kılıklı asker camileri kapatıyor, müftü bozuntusu ise namaz kılanların öldürülmesine fetvâ veriyor. Bir diğeri ise; dansözlerin mukaddes bir iş yaptıklarından dem vuruyor. Maalesef ortaya çıkan sonuç; Alçakların el üstünde tutulduğu, âlimlerin zindanlara atıldığı, gençlerin yakıldığı, mertliğin yok olduğu, ülkenin tüm varlığıyla çalındığı, vahşî bir katilin […]

Continue reading »

GAZEL

ŞAİR : Yusuf ÖZBEY y-ozbey@hotmail.com Dinle pek kıymetli cevher geldi şol dîvan güler… Bin şükür kim gerçi ârif fehmeder nâdan güler… Bilse insan bir tezattır her ne vardır son bulur, Âdetullah, âsuman ağlar bütün meydan güler… Böyledir gerdûn handan etse âhir zâr eder, Evvelâ yanmışsa gönlün sonra hep sûzan güler… Eğdi boynun kıldı tâat yoktu İsmâil’de zâr, İmtihandır dem gelür […]

Continue reading »

Dost Edinmeyin!

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Rabbimiz Kur’ân’da buyurup bize, Diyor ki: Düşmanı dost edinmeyin! Şeytan ki apaçık düşmandır size, O mel‘un şeytanı dost edinmeyin! Yahudi ve müşrik azılı düşman, Ne bir zimmet tanır, ne bilir aman, Huyları hâinlik, kinleri yaman, Kurumuş vicdanı dost edinmeyin! Yahudiyle dosttur, bir hıristiyan, Onlardan olmuştur, onu dost sayan, Budur bir mü’mine en büyük ziyan, […]

Continue reading »

ERBİLLİ ES‘AD EFENDİ -kaddesallâhu sirrahu-

YAZAR : Can ALPGÜVENÇ alpguvenc@gmail.com «Duânın kabulü için birtakım şartlar var!» ERBİLLİ ES‘AD EFENDİ -kaddesallâhu sirrahu- Bir gün Efendi Hazretleri’ne «İttihad ve Terakkî» taraftarı biri gelip; “–Allah; «Duâ ediniz, kabul edeyim.» (el-Bakara, 186) buyuruyor. Hâlbuki biz duâ ediyoruz, bir şey vermiyor, duâmızı kabul etmiyor. Acaba âyete yanlış mânâ mı veriliyor?” diye sormuştu. Hazret, şöyle cevap verdi: “–Duânın kabulü için birtakım […]

Continue reading »