DERVİŞ

ŞAİR : FECRÎ (Yard. Doç. Dr. İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com

Derviş kapı kuludur,
Lâ ilâhe illâllah!
Tarîkı aşk yoludur,
Lâ ilâhe illâllah!

Derviş gece demlenir,
«Hak» der gözü nemlenir,
Âsî nefis gemlenir;
Lâ ilahe illallah

Dervişe derdi derman,
Ölmeden ölmek ferman,
Rehberi yüce Kur’ân;
Lâ ilâhe illâllah!

Dervişler ihvan olur,
Halkada Hakk’ı bulur,
Demese kalbi kurur;
Lâ ilâhe illâllah!

Derviş dâim zikreder,
Hem hâlini fikreder,
Vara yoka şükreder;
Lâ ilâhe illâllah!

Dervişe kalbi akçe,
Zikreder Hakk’ı çokça,
Kudretini gördükçe;
Lâ ilâhe illâllah!

Dervişe nefsi düşman,
Zikridir ona kalkan,
Gaflete düşse bir an;
Lâ ilâhe illâllah!

Dervişe ölüm bayram,
Hak’tan ayrılıktır gam,
Dilinde sabah-akşam;
Lâ ilâhe illâllah!

Derviş Nebî izinde,
Mürşidinin dizinde,
Özünde ve sözünde;
Lâ ilâhe illâllah!

Gel Fecrî sen derviş ol,
Budur hakka giden yol,
Sil gayrıyı Hak’la dol;
Lâ ilâhe illâllah!